<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le Dinh

Facebook Hung Minh NguyenTổng Lú đi chợ?
Facebook Hung Minh Nguyen

Chuyện vui từ trong nội bộ Đảng xì ra.

Trọng Lú bắt chước Obama hỏi thăm dân tình sau chuyến đi của Ông Obama thăm Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng viếng hàng thịt.

Tổng Lú: Chà ! Thịt trông ngon quá. Làm ăn khá không?

Anh bán thịt: Mấy ngày trước khá hơn. Hôm nay chả bán được cân thịt nào hết.

Tổng Lú: Sao vậy?

Anh bán thịt: Vì đồng chí đến đây, nên an ninh không cho ai vào chợ hết!

Tổng Lú: Vậy anh bán cho tôi một cân thịt đi!

Anh bán thịt: Xin lỗi đồng chí Tổng Bí Thư, không thể được!

Tổng Lú: Sao lại không?

Anh bán thịt: Vì người ta đã tịch thu con dao chặt thịt rồi!

Tổng Lú: Cũng tốt thôi. Vậy bán cho tôi nguyên cái đùi heo này đi.

Anh bán thịt: Dạ, không được, thưa đồng chí!

Tổng Lú: Anh vẫn không chịu bán cho tôi là sao?

Anh bán thịt: Thú thật với đồng chí, tôi đâu phải là người bán thịt !. Tôi chỉ là nhân viên an ninh giả vờ làm người bán thịt thôi!

Tổng Lú: Thế anh giả làm người bán thịt, vậy thịt này thật hay giả ? Có tẩm thuốc không?

Anh bán thịt: Dạ xin lỗi, tôi không dám tiết lộ bí mật quốc gia!

Tổng Lú: ???

Facebook Hung Minh Nguyen
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com