<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le Dinh

INTERNET

TÌM NGƯỜI

BĐQ Hồ Mỹ Hương tìm chồng BĐQ TRUNG ÚY LƯU LẬP TRUNG - Khóa 6/68 THỦ ĐỨC”

CÓ AI BIẾT TIN TỨC GÌ CỦA TRUNG ÚY LƯU LẬP TRUNG HAY KHÔNG?
NẾU ANH ĐÃ CHẾT, CHẾT Ở ĐÂU? NGÀY THÁNG NÀO? CHÔN Ở ĐÂU?
NẾU ANH CÒN SỐNG, HIỆN ANH ĐANG Ở ĐÂU?

Chồng tôi, TRUNG ÚY LƯU LẬP TRUNG, Khóa 6/68 THỦ ĐỨC, Trưởng ban IV
Liên Đoàn 24 Biệt Động Quân, là một trong những người lính đã Tử Thủ
Trại Mãnh Hổ – Hậu cứ của Liên Đoàn 24 Biệt Động Quân, Ban Mê Thuột,
cùng với Thiếu tá Lê Đình Hồng, chỉ huy Hậu Cứ.

Xin gọi điện thoại cho tôi, Biệt Động Quân Hồ Thị Mỹ Hương,
số 61 88988 9562, hoặc nhắn tin qua email: nguyen@nguyenkhapnoi.com.

MẸ CON TÔI XIN CÁM ƠN RẤT NHIỀU.

INTERNET
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com