<BGSOUND src="Nhac Chuc Tet Le Dinh.mp3"> Le Dinh

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

TỐNG TIỄN KHỈ ĐI
MỪNG ĐÓN GÀKHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

KHỈ đi để lại điều không vui,
Biển Đông Trung Cộng quậy tơi bời.
ASEAN hợp lực cùng quân Mỹ,
Bảo vệ thanh bình cho mọi nơi.

KHỈ đi để lại điều không vui,
Hồi giáo Âu Phi nhũng loạn đời.
Cướp của giết người không phục chúng,
Để ALA Thánh cho lên Trời.

KHỈ đi để lại điều không vui,
Kinh tế trầm suy khổ mọi người.
Âu, Á phải cùng nhau chấn chỉnh,
Cho toàn nhân loại sống yên vui.

Tống tiễn KHỈ đi mừng đón GÀ,
Khắp nơi kinh tế được tăng gia.
Lao công đủ việc làm theo sức,
Cuộc sống gia đình vui ấm no.

Tống tiễn KHỈ đi mừng đón GÀ,
Chiến tranh nóng lạnh gây can qua.
Đông Tây hòa hợp thôi giành giật.
Không tức nước, chẳng lo vỡ bờ.

Tống tiễn KHỈ đi mừng đón GÀ,
Toàn nhân dân Việt quyết tham gia.
Dẹp tan Cộng đảng quân tàn bạo,
Đoàn kết chung lo việc nước nhà.

Bình đẳng Nhân quyền cho mọi giới,
Phục hưng đạo đức theo Ông Cha.
Điều hành kinh tế như Tư Bản,
Chính trị theo khuôn mẫu Cộng Hòa.

Độc lập, Tự do, dân hạnh phúc,
Tương lai phồn thịnh, dân hoan ca.
Thanh bình ổn định, dân mừng rỡ,
Nhân loại đồng hành bên chúng ta.

HY VỌNG ĐINH DẬU NIÊN LAI VẠN SỰ THÀNH.


KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Little Saigon, Nam California, Tết Đinh Dậu 2017
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com