<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le Dinh

Lá cờ Chính NghĩaTâm tình với các bạn trẻ yêu nước
Lá cờ Chính Nghĩa

Những nguyên nhân VC kéo dài chế-độ độc ác. Hiện nay tình hình trong nước đang có chuyển biến tích cực cho Đất Nước thay đổi . Những tiếng nói phản-kháng ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt hơn với số lượng đông đảo hơn rất nhiều . Hơn nữa VC cũng đang cạn kiệt Ngọai tệ để trả nợ công . Bọn chóp bu đã vơ vét tận cùng để bỏ túi riêng , và không còn ngọai tệ để trả nợ khi đã tới kỳ thanh-trả . Vì vậy, chúng cần có số Ngọai tệ mà Dân đang thủ trong túi . Do đó , việc đổi tiền chỉ là đòn gío để lừa bịp Dân , vì tiền của VC không có gía trị ngòai biên-giới VN. Với sự khao-khát Dollars để trả nợ nên chúng tìm mọi thủ đoạn để có được số tiền đó . Nhưng Dân Việt đã thấm nhuần câu nói của TT Thiệu : Đừng nghe những gì CS nói ... Do đó thời gian này gọi lá giờ lâm-sàng của VC hay nói rõ hơn là đang chờ chết . Và trong hòan cảnh đó, chúng tôi lại dự liệu một tình huống có thể xảy ra: VC SẼ BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI vì không có đứa nào NGU mà móc túi riêng để trả nợ công bao giờ. Xin trở lại đề tài : Nguyên do VC còn kéo dài chế độ độc tài gian-ác .

1) Xã hội cận đại sống trong khép kín: Suốt chiều dài Lịch-sử cả trăm năm , Dân Việt sống trong nghiệt ngã từ thời Phong-Kiến , Vua Chúa , đến thời kỳ Bắc thuộc , rồi đến Pháp cai trị và tiếp đến là lũ VC bán nước . Trong cuộc sống bị áp bức hình như Dân Việt đã qúa quen với sự chịu đựng và co cụm lại như cách tự bảo vệ an-tòan nhất . Những tình Làng nghĩa xóm bàng bạc như mây trôi, và chỉ khi nào có Người Lãnh-Đạo, lúc đó mới vùng lên.

2. Sự cai-trị tàn độc của VC: Nắm bắt được cái khuyết điểm co-cụm và chịu đựng đó , VC sau khi CƯỚP được Chính-quyền trong tay Cụ Trần-Trọng-Kim đã dùng học thuyết cai-trị khát máu của Nga đem về áp-dụng tại VN . Sau khi tạm ổn định miền Bắc , bằng hình thức lấy BẠO LỰC để răn đe nên đã có kế-hoạch cải cách ruộng đất , Nhân văn giai-phẩm , rèn cán chỉnh-quan... từ nam 1953 dén năm1956 (Đồng bào Quỳnh-Lưu nổi lên chống lại và bị QĐ đàn áp thẳng tay). Tiến một bước cho hòan thiện việc cai trị dã-man bên kia BỨC MÀN THÉP , VC đặt nặng 2 vấn đề cốt lõi là Giáo-Dục và tuyên-truyền.

a) Về Giáo-Dục , dùng chính sách nhồi sọ vào lớp trẻ tư-tưởng chỉ có Bác và Đảng mà không có ai khác kể cả Cha-Mẹ, Ông Bà . Chỉ có Tổ-quốc xã-hội CS mà quên đi Dân-Tộc . Những gì được dạy chỉ là sát máu , hận thù giai-cấp và đấu tranh giai-cấp nên hình ảnh một cô bị đám đông bạn bè xúm vào đánh đập, xé quần áo là đạo đức cách mạng mà . VC còn phá họai tôn ty trật tự mấy ngàn năm với việc học trò có quyền kiểm điểm Thày Cô vì mục đích gì ? Đó là cách tiêu diệt những mầm mống uy-tín có thể vì đó mà nói lên sự thật hay bất công xã-hội . Như vậy , ngay trong trứng nước VC đã tiêu diệt mọi mầm mống chống lại những bất công xã-hội . Kèm theo đó , tất cả những ai có uy-tín , những người Lãnh-đạo các tôn gíao cũng bị vô-hiệu-hóa mà nguy hiểm cho chúng là cho đi cải tạo mút mùa luôn . Bằng chứng là năm 1978-1979 khi chúng tôi bị giam ở Cổng-Trời, đi qua cái đèo Le-Lưỡi, cũng gặp được mấy Cha bị giam chung ở đó, kể từ khi VC tiếp-thu HàNội.

b) Về tuyên-truyền , thì cái LOA đầu Nhà hay ở Phường Xã là tiếng nói duy-nhất và có quyền lực nhất vì luôn đưa tin về chính-sách Nhà nước, về quyền lợi được ban bố cho người Dân , về những thông tin sinh-hoạt xã-hội. Tất cả những chỉ thị , Nghị-quyết cấp trên , luật này kia đều do cái Loa đó làm việc và Dân chỉ nghe đó mà thi hành , không thể có ý-kiến gì đối với cái Loa vô tri vô giác được. Lẽ dĩ nhiên là không thể có nguồn tin tức khác . Nếu có tin-tức nào bất lợi cho Đảng , nhất là tin tức bất công xã-hội sẽ được tuyên-truyền cho đúng quy-trình kèm theo lời hăm dọa là bọn Phản-Động thì tòan Dân ta phải câm mồm ngay .

Ngòai ra trong tổ-chức xã-hội của VC còn có những tổ-chức ngoại vi để thuần hóa toàn dân như : Mặt trậ Tổ-Quốc , Đòan Đội thanh-niên , chuyên môn , khu phố nhàm phát hiện những manh nha chống đối . Sự chia rẽ cùng cực cả trong gia-đình để để kìm kẹp Dân đến tận cùng sự tàn độc . Các phần thưởng hay chia chác nhu-yếu-phẩm cũng đầy đủ sự bất công mà người Dân không dám lên tiếng . Cứ nhìn xem cái nhà to-đùng nào thì chắc chắn là tu- dinh của Chủ-Tịch , của Bí-thư , của Công An sổ tại hay cán bộ kinh tế . Do đó mà không có bất cứ đòi hỏi nào về công bằng xã-hội được phân giải hợp lý bao giờ . Tệ hại hơn nữa là VC đem những người thân nhất trong gia-đình phải chịu liên đới dù là đứa con nít như vụ Chi Thùy-Nga mới bị bắt ở Hà-Nam vừa qua .

Tóm lại , VC đã dùng giáo-dục và tuyên-truyền để vắt kiệt sức đề kháng của người Dân , kèm theo các tổ-chức xã-hội cũng vào mục đích phát hiện sớm bất công xã-hội nên Dân Việt đã trở thành đàn cừu vô nhân-tính . Ví vậy bảo sao Dân miền Bắc vô cảm đến thế và vì họ chưa thấy cái gì để so-sánh , và cũng chưa thấy những quyền sơ đẳng nhất là tự-do đi lại . Sao mà phải xin phép khi đi dén nơi khác phải có sổ Tạm Trú Tạm Vắng , và lại phải mang theo sổ lương thực nữa , có phải mất quyền tự-do đi lại hay không ?

Nói đến chữ PHẢN-ĐỘNG thì những người đã từng sống dưới chế độ miền Nam trứơc đây thì là những kẻ Phản-động nhất vì người dân miền Nam được biết thế nào là tự do, được so sánh với bạn bè năm châu để vươn lên. Vì vậy, những tên NGU LÂU DỐT BỀN không thể tranh cãi được.

Tuy vậy, ở Hải ngọai cũng có những đứa NGU hơi lâu một chút. Có đứa bưng bô lại ngụy biện đấu tranh từng phần. Có một số ít đi ủng hộ những đứa bưng bô mới NHỤC chứ. Lại có một số khoe khoang hiểu biết để đâm bị thóc thọc bị gạo , gây chia rẽ và nghi ngờ trong công đồng , để làm xuy-yếu sức mạnh của CĐ NVTNCS . Có vài tên khóai làm Lãnh-đám muôn đời và hiểu biết hạn hẹp nên thờ phụng Lãnh đám DỎM một cách tội-nghiệp .

Một ít người vì quyền lợi cá nhân hay muốn Ngu lâu Dốt bền nên tìm mọi cách thay đổi ý-nghĩa ngày 30/4. Lại có ngưới vì yêu thích Cờ vàng qúa xá nên gặp ai "Phởn tỉnh" cũng cố gắng khóac cho nó cái biểu tượng cờ vàng ra dáng là phe ta . Chính nghĩa đâu phải là những hành động hạ cấp vậy ? Chính-nghĩa tự thân sẽ lan tỏa . Lại có đứa, đựơc giao nhiệm vụ nào đó thì bắt đầu lươn lẹo để bênh bên này , áp bên kia nên lại gây sự chia rẽ. Thấy Đồng hương ủng hộ người nào đó thì cũng nhân danh chống Cộng để ứng cử nơi đó. Vậy, đấu tranh kiểu gì vậy? Đấu tranh cho ai đây ?

Nói tóm lại, hải-ngọai cũng lắm tên hám danh , thiếu khả năng nhưng luôn kiêu ngạo và đấu tranh DỎM nhưng đến nay , những dối trá lừa bịp và thiếu tài đó chỉ còn là cơn gío thỏang . Với tình hình trong Nước đang cựa mình sau giấc ngủ dài thì bọn VC & VG cũng thẳng thể thay đổi được . Một người đã từng sống dưới chế độ VNCH , đượ an-hưởng không khí tự-do mà ngày nay lại nỡ quay lưng với Dân tộc , và tiếp tay cho VC thì không có cái NHỤC nào hơn .

Khi sự thật đựơc phơi bày thì VC không thể tồn tại được . VC chỉ tuyên-truyền lừa bịp với bạo lực mũi súng và nhà tù không thể cản ngăn sức tiến hóa của cả Dân-Tộc . Ngày nay , các bạn trẻ trong Nước càng chịu khó tìm hiểu và có sự so-sánh trên mạng lưới toàn cầu thì VC chắc chắn bị tiêu-diệt . Hơn nữa đã trên 80 năm bịp bợm không lẽ tồn tại nữa hay sao ? Với trên 90 triệu Dân mà có 4 triệu đảng viên , tỷ lệ 1/25 thì ai sẽ thắng đây ? Chắc gì trong số 4 triệu Đảng viên đó có mấy người tuyệt đối theo Đảng mà lỡ có chuyện gì thì mấy tên tay-sai của Tàu kia còn sống xót dưới tay những Đảng viên này không ?

Thưa Qúy Vị và các bạn , tôi khẳng định là: Các Bạn trẻ KHÔNG BAO GIỜ HÈN CẢ. Các Bạn chưa nhận thấy trách nhiệm của các Bạn là bảo Toàn Đất Tổ . Khi các bạn đồng hành với những tiếng nói bất khuất của ngay hôm nay , những viên Ngọc Qúy của Dân tộc thì chúng tội sẵn sàng mang sức lực cạn kiệt để tiếp tay với các Bạn . Chúng tội rất tin vào lòng yêu nước của những ngươi con xa xứ đang đau đáu nhìn về Quê Mẹ đểước ao mang tài trí xây dựng VN hậu CS . Các Bạn hẵy thể hiện trách nhiệm trước Dân Tộc đang dần trôi vào sự kềm tỏa của Tàu Cộng . Hãy đứng lên các Bạn nhé. Chúc các Bạn vượt qua môi trở ngại và chúng tội luôn bên cạnh các bạn . Các Bạn phải là niềm tự hào của Dân-Tộc . Thân mến .


Lá cờ Chính Nghĩa
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com