<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le DinhHoàng Sa
niềm kiêu hãnh


Tháng Giêng, thắp những nén hương để sưởi ấm linh hồn cho những chiến sĩ Hải Quân VNCH vị quốc vong thân. Hiểm họa vong nô Đày dân xuôi ngược Đất nước lâm nguy bởi Bộ chính trị, trung ương đảng là bọn cá cược bạc tiền Bán giang sơn, nòi giống để làm tài sản riêng! Gieo thảm họa khắp ba miền thống khổ.
Hồn Quốc Tổ ngự trên biển thẳm Biển không còn, Tổ Quốc điêu linh Vì non nước, các anh hiên ngang chấp nhận Ngụy Văn Thà, cùng 74 chiến sĩ quang vinh Noi chí dũng, lính Hải Quân căm hận Người Việt Nam luôn vì nước quên mình Dẫu hạm yếu, lòng chực chờ nã đạn. Nhưng đã bị lịnh khóa tay bởi lũ khốn Ba Đình!. Đã là lính, hy sinh là bổn phận Chiến hay hàng là do bọn hoạt đầu Đảng cúi mặt thì quân nhân đành chịu! Họ hôm nay là Thái thú thuộc Tầu! Bọn xâm lược luôn thèm thòm dòm ngó, lập mưu đồ...chiếm bằng được biển. Đông Mười sáu chữ vàng, bốn tốt vào tròng Hoàng Trường, đất biển... giặc lấy không tiếng súng.

Giới lãnh đạo quốc gia, nên tự hỏi phải làm như thế nào là đúng? Tại sao Việt Nam lại để bọn bành trướng Bắ Kinh thao túng hoành hành? Nhục quốc thể này, sẽ ghi khắc mãi mãi trong sử xanh Hồ Chí Minh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh...những khuôn mặt hôi tanh bán nước. Hiểm họa vong nô Đày dân xuôi ngược Đất nước lâm nguy bởi Bộ chính trị, trung ương đảng là bọn cá cược bạc tiền Bán giang sơn, nòi giống để làm tài sản riêng! Gieo thảm họa khắp ba miền thống khổ. Đất nước Việt sẽ ngập Tầu khắp đường khắp phố Ô hợp nghênh ngang, lố nhố hung hăng Đẩy lao nô lên rừng núi nhọc nhằn Còn thành thị thì để bọn Tầu làm ăn, chiếm ngự.

Việt Nam Cộng Hòa, đã vì dân nên quyết tâm gìn giữ Lính cộng hòa đã vì chữ trung kiên Tổ Quốc ngàn sau, hơn cả bạc tiền Nay cộng đảng lấy làm của riêng đổi chác!. Tháng Giêng Hoàng Sa Biển Đông sóng bạc Biển ngàn sau, mãi ghi tạc chí hùng Ngụy Văn Thà cùng 74 chiến sĩ hy sinh vì Tổ Quốc, các anh là niềm kiêu hãnh chung Thay trống giục, lời Quang Trung réo gọi Toàn dân Việt hãy giữ gìn bờ cõi.

Chúng về đây như mùa thu lá rũ Gây tang thương...tạo thảm cảnh điêu tàn Chúng cưỡng ép toàn dân tiến dọc xẻ ngang Với lời thắm thiết...lên đàng cứu nước. Hàng triệu thanh niên dấn thân vào xuôi ngược Chiến trận xả thân cho mưu chước tham tàn 30 tháng Tư ngày cả nước chít quốc tang Chúng đã đạt giấc mộng vàng thống nhất. Chung mối đau thương, khối đời tất bật Người lìa quê hương, người mất đất không nhà Người lê thân vất vưởng như những thây ma Bao oan nghiệt...kêu ca nào thấu! Bánh vẽ thiên đường, bức tranh vân cẩu Dã thú hoành hành...mất dấu trí nhân Dải đất hình cong cạn phước bạc phần Chúng thâu tóm và hiến dâng cho phương Bắc. Đảng quang vinh, nay hiện nguyên hình là đám giặc Quì lạy ngoại bang Hán tặc cuồng ngông Bán đứng tổ tiên, quên nòi giống Tiên Rồng Xóa vết tích dân Lạc Hồng quyết chiến.

Chúng về đây bán dần đất biển Quì lạy ngoại xâm, chưa chiến đã hàng 90 triệu dân giờ đầu trắng khăn tang Phận trâu ngựa, kiếp da vàng nô lệ. Dưới nòng súng của bọn hung tàn đồ tể Dân oán than...đẫm lệ canh thâu. Chúng cướp miền Nam với mục đích làm giàu Mặc thống khổ, mặc niềm đau đồng loại.

Sĩ phu ơi, hãy vùng lên vang tiếng nói Cứu giang sơn, giữ bờ cõi nước nhà Giữ vững chủ quyền biển Đông, lấy lại Hoàng Trương Sa Noi chí khí Hải quân Việt Nam Cộng Hòa Ngụy văn Thà anh dũng 90 triệu dân Việt hãy ghìm tay súng Hỏa tiễn tầm xa nhắm đúng quân thù Ta chết cho hôm nay để đất nước được trường cửu thiên thu Hãy can đảm đứng lên diệt bọn nội thù phản quốc.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com