<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le DinhPhiếm:

Chống lãnh tụ vĩ đại
Hồ Chí Minh là cuồng vĩ


Tư Cua đã thường xuyên liên lạc với "Viện Chiến lược và Khoa học Công an (V21)" để xin trình bẩm bài viết cũng như xin duyệt xét nội dung, cũng như nhận lệnh từ Tổng cục Tình báo (TC5) và Cụ bảo vệ chính trị để có những khung định cho các bài viết, thí dụ như Cục bảo vệ chính trị đã có người tiết lộ một trong những bài viết như sau: "Chống lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh là cuồng vĩ" với nội dung sau đây.Đinh Thạch Tư tốt nghiệp đại học Sư Phạm năm 1987. Lý lịch trích ngang: "Thuộc gia đình có công với cách mạng nhưng có tư tưởng chống đối nhà nước nên đã bị tòa tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế dưới tội danh vi phạm điều 258 "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước", tuyên truyền chống phá nhà nước của nhân dân".

Đinh Thạch Tư - nick name Tư Cua, sau gần 2 năm, Đinh Thạch Tư đã được mãn tù sớm hơn thời gian đã định với lý do là Tư Cua đã chịu hợp tác với Bộ côn an là sẽ viết bài tố cáo cũng như sẽ chống lại các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch và phản động. Cũng như sẽ dùng kiến thức của mình để nói lên tâm tư yêu "Bác Hồ, một lãnh tụ vĩ đại" và ca ngợi những chính sách, đường lối cực kỳ sáng suốt của đảng CSVN.

Ngoài việc tố giác cũng như lên án thế lực thù địch mà Đế quốc Mỹ là tiêu biểu bằng cách nêu lên những thói hư tật xấu, những hung hăng, ăn nói bán mạng và nhất là cực lực chống đối Trung Quốc, ví dụ như tên Tổng thống Huê Kỳ vừa đắc cử, tên này đã xem Trung Quốc, người cộng sản anh em của Việt Nam và cũng là thành trì của Xã Hội Chủ Nghĩa rất tốt đẹp, là niềm mơ ước của nhân dân Trung Quốc, Việt Nam cũng như của cả nhân loại tiến bộ. Đồng thời cũng sẽ tìm mọi tài liệu sách báo kể tội tên Donald Trump cũng như mọi tiêu cực, bất ổn của xã hội Mỹ, một trong những xã hội tư bản đang giẫy chết.

Tư Cua đã thường xuyên liên lạc với "Viện Chiến lược và Khoa học Công an (V21)" để xin trình bẩm bài viết cũng như xin duyệt xét nội dung, cũng như nhận lệnh từ Tổng cục Tình báo (TC5) và Cụ bảo vệ chính trị để có những khung định cho các bài viết, thí dụ như Cục bảo vệ chính trị đã có người tiết lộ một trong những bài viết như sau: "Chống lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh là cuồng vĩ" với nội dung sau đây.

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng vĩ đại, hết lòng vì đất nước, vì dân tộc. Bác đã tìm ra chủ nghĩa Mác Lê đầy khoa học và nhân bản để áp dụng cho những nước thuộc địa như Việt Nam. Bác là người đã sáng lập ra đảng cộng sản VN và lãnh đạo thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thoát khỏi bao ách nô lệ của bọn thực dân, đế quốc và một lòng trung thành với các nước XHCN anh em như Trung Quốc, một nước có đầy tình người tình đồng chí, luôn giúp đỡ cũng như bảo vệ ĐCSVN như là anh em một nhà...

Bác nói thông thạo 29 thứ tiếng mà chưa kể các tiếng dân tộc ở nhiều vùng thuộc Việt Nam. Bác là tấm gương đạo đức vĩ đại, một đời cu ky độc thân, không vợ không con, nguyện hiến thân mình cho cách mạng, cho đất nước và dân tộc.

Nhà báo chân chính là nhà báo phải nêu lên những sự thật về Bác cũng như về ĐCSVN tài tình đã lãnh đạo toàn dân đi đến ấm no và hạnh phúc, là một quốc gia đứng hàng thứ nhất trong bảng thống kê của thế giái và là một quốc gia hoàn toàn độc lập mà không thế lực nào có thể đánh bại được.

Bổn phận của các đồng chí nhà báo là phải nêu thật đầy đủ những tiêu cực của các xã hội tư bản giẫy chết, phải tố giác những bất công và tàn bạo của các xã hội thối nát này để cho nhân dân biết rằng XHCN của VN là một xã hội tuyệt vời và là một xã hội mà toàn dân mong muốn.

Nhà báo tốt của XHCN là nhà báo phải biết dùng lý luận siêu việt của Mác Lê và của Bác Hồ mà đánh gục mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bêu xấu từ các thế lực thù địch và phản động muốn đập đổ chế độ tốt đẹp của ta để thay vào là những chế độ tham tàn, đầy bất công và lạc hậu...

Dưới ánh sáng đầy uy quyền của ĐCSVN và trong sự nhiệt tình phấn đấu của nhà báo Đinh Thạch Tư, tự Tư Cua đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của Cục bảo vệ chính trị giao phó là có những bài viết khá tốt đăng trên Facebook và một số trang mạng xã hội có uy tín với đại đa số dân chúng quốc nội lẫn hải ngoại nhằm đánh hạ uy tín của các thế lực thù địch như Tổng thống Donald Trump và những đảng phái chính trị phản động. Cho nên ngày 5 tháng 2 năm 2017 đồng chí Đinh Thạch Tư đã được chính thức gia nhập đảng CSVN, đồng thời cũng tham gia "Hội soạn thảo văn bản" cho các đồng chí lãnh đạo cũng như các Giáo sư, Tiến sĩ mua bằng cấp của đảng ta.

Người viết bài này xin được hân hạnh chúc mừng sự thành đạt của ông Đinh Thạch Tư, tự Tư Cua bên nỗi đau của đất nước và cả dân tộc.ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com