<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le Dinh

Trần Thế KhiêmTÌM NGƯỜI

Trần Thế Khiêm

Kính quý Diễn-đàn, Quý Bằng hữu, Ân-nhân,

Tôi, Trần Thế Khiêm địa chỉ dưới,

Nay tìm gia đình:

- Ông Bà Nguyễn Ngọc Chính

- Chị Nguyễn Thị Tuyết Phương

- Anh Chị GS. Nguyễn Hữu Thương

- Chị Nguyễn Thị Hồng Phương (Ty Y tế Nha Trang, Khánh Hòa)

- Trương Mới (Tỉnh doàn CB/XDNT Nha Trang, Khánh Hòa )

- Nguyễn Mới (Tỉnh-doàn CB/XDNT Nha Trang, Khánh Hòa )

- - Nguyễn Đức Lập (Ty Thông tin Nha Trang, Khánh Hòa )

Năm 1972, lánh nạn chiến cuộc vào tạm trú tại Trại Tiếp cư Đồng Đế, thuộc Thị xã Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Quân khu II, Vùng II CT, do tôi làm Giám đốc Trung tâm. Mong Quý Vị giúp đỡ và xin Giúp phổ biến thông tin nầy đến khắp các nơi mà Quý Vị có địa-chỉ.

Chân thành kính cảm ơn Quý Ân Nhân. Bằng Hữu.

Nay thư, Trần Thế Khiêm

Ai biết xin gửi về: Trần Thế Khiêm
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com