Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Việt Nam có nhiều bán đảo nhất thế giới

Trong một cuộc thi giải địa lý quốc tế, một giám khảo hỏi một học sinh VIệt Nam:
- Em cho biết nước nào có nhiều bán đảo nhất thế giới?
Không cần suy nghĩ em trả lời:
- Thưa, nước Việt Nam.
Ban giám khảo hết sức nhạc nhiên hỏi:
- Em có bằng chứng hay giải thích gì không?
Em thành thật trả lời:
- Thưa, ở Việt Nam có hòn đảo nào cũng đem bán hết cho ngoại bang, vì thế Việt Nam là nước có nhiều "bán" đảo nhất ạ.
Ban giám khảo đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt:
- Hay, em trả lời rất đúng! Đây là một khám phá mới về lịch sử.

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com