Quý vị đang thưởng thức chương trình Nét đẹp cuộc đời:
Phạm Tương Như - Nhà thơ bay bổng
Hình ảnh: InternetHuy Tâm thực hiệnHình ảnh: Internet
Clip: Mũ Nâu 11
Liên lạc: netdepcuocdoi@gmail.com
Tác giả & Tác phẩm


Phạm Tương Như

Nhà thơ bay bổng

Link YOUTUBEHuy Tâm thực hiện


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com