<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Hồ Công Tâm

Đón Xuân Đinh DậuTiếng gà gáy báo bình minh
Mừng Xuân Đinh Dậu tình hình đổi thay.
Nhiều hy vọng vận hội này
Qua đêm bĩ cực tới ngày thái lai.

Mong quê nhà hết nạn tai
Rồi đây chế độ độc tài cáo chung.
Qua cơn sóng gió bão bùng,
Gọi nhau gái đảm trai hùng đứng lên.

Liên minh Mỹ Việt vững bền,
Chung lưng Úc Nhật dẹp yên giặc Tàu.
Tương lai nước mạnh dân giàu,
Việt Nam sánh bước năm châu phú cường.

Bắt tay xây dựng quê hương,
Con Hồng cháu Lạc bốn phương tụ về.
Giáo điều chủ nghĩa Mác Lê
Tham quyền cố vị u mê lỗi thời.

Độc tài khát máu tanh hôi
Cúi đầu đền tội đèn trời xét soi.
Quang minh công tội rạch ròi,
Tay sai Tàu Khựa rước voi giày mồ.

Công an băng đảng côn đồ,
Thiên la địa võng chạy mô giờ này?


Hồ Công Tâm

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com