<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Mặc Hậu
Nỗi Đau tháng Tư đen!


Tháng Tư đến, thấy nỗi buồn!
Gieo hờn chuốc oán là nguồn tóc tang
Tháng tư lộ diện sói lang
Tháng tư chiếm dụng ngập tràn lệ rơi!
Tháng tư uất hận lòng người
Vàng vòng châu báu phải rời chủ nhân
Triệt tiêu tư sản rần rần
Gom thâu quyết liệt sang dần lũ quan
Cộng nô cướp cạn rõ ràng
Thôi đành trốn thoát tìm đàng liều đi
Băng rừng vượt suối sá gì
Hướng đông sóng dữ thôi thì cũng cam
Dù rằng chín chết nào ham
"TỰ DO" tước đoạt không kham nổi rồi!
Đêm đêm thuyền nhỏ ra khơi
Hàng hàng, lớp lớp, người người cứ ra
Nào là hải tặc chẳng tha
Nào là hãm hiếp tiếng la thấu Trời!....
Nhiều thây cá mập đã xơi
Nhiều thây sình thúi nổi trôi bềnh bồng
Máu rơi trải khắp biển Đông
Quê hương nước mắt nát lòng Mẹ Cha!....
Đầm đìa lệ đổ chan hòa
Âm dương đôi ngã cách xa nghìn trùng
Đâu còn gặp gỡ tương phùng
Niềm đau ấm ức chẳng dừng ngày mai
Ngàn trang ô uế sau này
Ngọa triều hắc sử nhớ hoài sao nguôi
Tháng tư đậm nét khó vùi
Con Hồng cháu Lạc ngậm ngùi xót xa !!!...


Mặc Hậu

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com