<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Song Châu Diễm Ngọc Nhân

QUẺ BÓI ĐẦU NĂMEm đi chùa hái lộc
Cầu nước thái dân an
Ngoài trời, nắng mới huy hoàng
Trong chùa, Phật tỏa hào quang sáng ngời
Cổng chùa đây đó vài nơi
Xem xâm, coi quẻ, đông người...ôi chao...
Sau hồi lạy Phật, cúng sao
Nghe đồn thày giỏi em vào xem qua
Thày mời ngồi xuống chiếu hoa
Rồi ông trịnh trọng gieo ba đồng tiền

Thày ân cần đoán quẻ
Em hồi hộp lặng yên
Thày rằng đây quẻ tân niên
Hào này vượng mối lương duyên lạ lùng
Năm nay cô sẽ đắt chồng
Là lời thánh dạy, thày không đoán mò ...
Chồng cô chẳng phải học trò
Cũng không buôn bán chuyên lo làm giàu

Chàng là người lính trẻ
Dù đi lính chưa lâu
Hiên ngang, chàng trấn tuyến đầu
Yêu quê, coi mộng công hầu nhẹ tênh
Hiểm nguy lên thác xuống ghềnh
Chưa từng ngại bước chênh vênh diệt thù
Qua hè, sau cuộc công du
Trầu cau vào độ đầu thu xây tình

Thày cười thay lời chúc
Em mắc cở làm thinh

Anh à, thánh dạy thiệt linh ...
Mà sao... thánh biết chúng mình... thương nhau ???


Song Châu Diễm Ngọc Nhân

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com