<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le Dinh

Internet

TÌM NGƯỜI THÂN
Internet

Họ & tên: Trang Đại Nguyên

Cấp bậc: Thiếu úy

SQ: 69/602.637

KBC: 3198. Sư đoàn 1 Không Quân/KĐ41CT/ Phi Đoàn 120. Tư Lệnh SĐ1KQ. Chuẩn Tướng: Nguyễn Đức Khánh.

Mất liên lạc vào khoảng tháng 3. 1975. Tại Đà Nẵng.

Xin mọi người chia sẻ, nếu có thông tin gì về chú Nguyên. Còn sống hay đã chết. Xin inbox hoặc gọi vào sđt: 0903374853.

Chân thành cảm tạ.

Internet
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com