<BGSOUND src="Nhac Truy Dieu.mp3"> Le Dinh

Breaknewstoday
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Truy Điệu
Sáng tác của Lê Minh Bằng
Qua phần trình bày hợp ca của:
Lê Duy, Xuân Thảo, Đan Thi và Đông Miên
Mix, thu thanh và hòa âm: Lê Duy (Montreal, Canada)


Ngày này năm xưa

Cuộc thảm sát học sinh trường
Tiểu học cai Lậy, tỉnh Định tường

Ngày 9 tháng 3 năm 1974

Breaknewstoday

Việt cộng pháo kích đạn cối 82mm vào trường tiểu học Cai Lậy, tỉnh Định Tường. Lúc 2:55 trưa, ngày 9 tháng 3 năm 1974. Đúng ngay lúc các em đang trong giờ ra chơi. Giết chết 23 em học sinh và 43 học sinh khác bị thương. Trước đó vào năm 1972, Việt cộng cũng đã pháo kích vào Trường Tiểu Học Cộng Đồng Song Phú quận Bình Minh tỉnh Vĩnh Long (gần Chi Khu Biệt Lập Ba Càng) giết chết nhiều em học sinh thơ dại. Trong sân Trường Tiểu học Cai Lậy có tấm bia đá kể tội ác Việt cộng đã sát hại những em học sinh vô tội. Sau ngày 30/4/1975, VC đã đập phá, thủ tiêu chứng tích tấm bia lịch sử này. Hiện nay được biết còn 3 người là nhân chứng đã tận mắt chứng kiến cuộc pháo kích thảm sát của VC sáng ngày 9/3/1974 tại Trường Tiểu Học Cộng Đồng Cai Lậy. Chính ba người này đã đích thân bồng các em bị thương đầy máu me lên xe cứu thương chở về Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa tỉnh Định Tường cấp cứu. Cả ba người này, 2 người hiện đang sống ở Westminster, California, Hoa Kỳ; 1 người hiện sống tại Jacksonville, Florida, Hoa Kỳ.

VC mừng Thảm sát Mậu Thân cấp quốc gia. Còn thảm sát trường Cai Lậy cũng nên ăn mừng cấp tỉnh mới... công bằng!!!


Breaknewstoday

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com