<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Breaknewstoday

GIÚP ĐỠ

Breaknewstoday
TPB: NGUYỄN XUÂN KHAI
Sinh năm 1945
Số quân: 65 / 100189 - Cấp bậc: Thiếu Úy .
Đơn vị: Đại Đội 1 - Trinh sát Nhảy Dù.

Họ và tên: Đại Đội Trưởng: Thiếu Tá NGUYỄN VĂN DŨNG.
Họ và tên: Tư lệnh Sư Đoàn:Trung Tướng: DƯ QUỐC ĐỐNG .
Bị thương tại chiến trường: QUẢNG TRỊ - Gần sông MỸ CHÁNH. Ngày 5-7-1973.

Vết tích thương tật:
- Cụt hai đùi chân.
- Mất hai ngón tay phải.
- Và còn sót nhiều miểng đạn trong phổi.

Hoàn cảnh:1 Vợ 3 con. Sức khỏe yếu, khó khăn, tuổi đã cao.Mọi sự giúp đỡ xin trực tiếp:

Ông NGUYỄN XUÂN KHAI
Địa chỉ: 157 - Đường Trần Quang Diệu
Khu vực 1. Phường An Thới. Quận BÌNH THỦY.
Thành phố CẦN THƠ.
Số CMND: 361931285.
Điện thoại: 0712472578.


Breaknewstoday

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com