<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Breaknewstoday

Người đẹp nhất đêm 15.12.2018

Breaknewstoday


Hoà vào dòng người cuồng chiến thắng là hình ảnh cô gái trẻ lẻ loi phản đối Dự Luật An Ninh Mạng sắp sửa được thực hiện. Nhưng em nổi bật giữa đám đông vì em không giống họ. Vì em có tinh thần can cảm và trái tim biết rung động với sự đau khổ của đất nước. Vì Em không biết sợ nguy hiểm khi lên tiếng phản đối một dự luật rừng rú, vô lý của cái xã hội chỉ khuyến khích sa đọa và vô cảm! Em tên gì cô gái! Em có biết em đẹp nhất giữa rừng người đang cổ vũ, gây rối vì cái gọi là "yêu nước" kia không?
Breaknewstoday

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com