<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Breaknewstoday

GIÚP ĐỠ

Kính thưa Quý vị, Quý NT và CH... Đặc biệt Đại Gia Đình Bồ Câu / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vui lòng xem hình ảnh đính kèm về hoàn cảnh thương tâm của một Nữ Quân Nhân Truyền Tin / QLVNCH... Xin nhủ lòng thương xót và giúp đỡ hoàn cảnh cô đơn, nghèo khổ và bịnh hoạn hiện nay của Nữ Trung Sĩ I Truyền Tin Nguyễn Thị Muôn...

Mọi sự giúp đỡ xin gởi trực tiếp:

NGUYỄN THỊ MUÔN
Nhà trọ Cô Nhạn
Khu phố 4B, Thị trấn Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.
Số ĐT: 0797045773.
Breaknewstoday

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com