<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Breaknewstoday

Những tấm hình... biết nói!"NỀN GIÁO DỤC" CỦA VNCH:

"Có tổ có tiên, tiên tổ có,
Còn non còn nước, nước non còn".

Nền giáo dục miền Nam trước 1975 dạy học sinh biết kính trọng ông bà cha mẹ tổ tiên. Đề cao tinh thần quốc gia dân tộc. Nền tảng đạo đức của VNCH dạy con người luôn phải khởi đi từ công ơn cha mẹ trước tiên. Một người bước chân vào đời đã có lòng hiếu nghĩa thì mọi điều phải trái họ cũng dễ dàng phân định... Giáo dục VNCH không ép ai phải theo một chiều hướng nào. Nên tâm hồn con người không bị gò bó trong khuôn khổ, nhờ đó nó phát triển tự nhiên như một bông hoa rạng rỡ trên vùng đất tốt. Tôi biết ơn và hạnh phúc khi mình là con dân của VNCH.

Và "GIÁO DỤC" CỦA VC:

Dạy như thế bảo sao con người không hung ác, mê muội, xảo trá gian manh, lật lộng và nói láo như... vem! Còn về gia đình:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Đứa con nào thời VNCH cũng hiểu tình cha cao lớn, tình mẹ như nguồn suối không thể cạn!

(Vậy mà có một bọn vô gia đình nào đó đã "sáng tác" thêm vào hai câu ca dao ví tình mẹ cha trên cả tuyệt vời kia một câu bóc mùi xú uế:

- Bác Hồ hơn mẹ hơn cha!

Thế nên mới có một thằng nghịch tử (và một bầy lâu la của chúng) đem cha mẹ ra đấu tố trong cải cách ruộng đất để bị hành hình lập công với bác, đảng của nó.


Breaknewstoday
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com