<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Breaknewstoday

GIÚP ĐỠ

Xin chuyển đến quý vị hoàn cảnh một TPB đang rất cần sự trợ giúp. Của ít lòng nhiều mong quý vị chia sẻ để cứu người hoạn nạn trong lúc khó khăn. Đa tạ.

Mọi sự giúp đỡ xin gởi trực tiếp:

Trương Ngọc Non.
Đ/chỉ: ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.
TP Hồ Chí Minh
Tel : 0163.8076.096

CẦN LẮM MỘT TẤM LÒNG GIA ĐÌNH MŨ NÂU:

TB TRƯƠNG NGỌC NON
SQ: 76/208.619. Tiểu đoàn 61, Liên Đoàn 15 Biệt Động Quân Biên Phòng.
Bị Thương Cụt 2 Chân. Trên đường di tản ngày 26-3-1975 tại Tuy Hòa.


Breaknewstoday

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com