<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Dương Tràng

Ranh giới...đã bị xoá...

Dương Tràng
Trung Quốc đã cho nhổ cột mốc biên giới
tại các tỉnh lân cận Việt Nam.
Theo tin và hình ảnh từ BBC Vietnam,
Trung Quốc đã cho đào cột mốc biên giới cũ
theo hiệp ước Pháp-Thanh 1887-1895
để đem về bảo tàng.
Trong hình là cột mang dòng chữ “Đại Nam Quốc Giới”
tại Đông Hưng, Quảng Tây.
Lòng đau như cắt khi thấy
cảnh núi đổi sông dời này…

Cột mốc thuộc tỉnh Vân Nam
còn ghi hai bên là “Trung Hoa” và “An Nam”

Quang cảnh người Trung Quốc
đào bới cột mốc biên giới cũ

Đây là cảnh họ mang vác cột mốc về


Dương Tràng

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com