<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Internet

GIÚP ĐỠ

Internet
CÁC CÔ CHÚ KÍNH THƯƠNG

CON GỬI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP CỦA BÀ QUẢ PHỤ PHẠM VĂN THÀNH, NHỦ DANH NGUYỄN THỊ HƯƠNG.TỬ SĨ PHẠM VĂN THÀNH
SỐ QUÂN 70/ 134191
NHẬP NGŨ 31/ 3/ 1969
TĐ 3 NHẨY DÙ
TỬ TRẬN 21/ 3/ 1973 TẠI QUẢNG TRỊTHI HÀI ĐƯỢC ĐƯA VỀ TRẠI PHẠM CÔNG QUẢN ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN THOẠI ( NGÃ TƯ BẢY HIỀN - GIA ĐỊNH ). SAU ĐÓ GIA ĐÌNH XIN MANG VỀ MAI TÁNG TẠI NGHĨA TRANG LỘC PHÁT, BẢO LỘC LÂM ĐỒNG

QỦA PHỤ TỬ SĨ PHẠM VĂN THÀNH NHỦ DANH LÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG, BÀ GÓA CHỒNG TỪ NĂM 19 TUỔI, BÀ SINH ĐƯỢC HAI CON GÁI VÀ Ở VẬY THỜ CHỒNG NUÔI CON. CUỘC SỐNG BÀ RẤT VẤT VẢ, BÀ LÀM THUÊ , ĐI HÁI TRÀ BÀ CÒN GIỮ TẤT CẢ GIẤY TỜ CỦA CHỒNG TỬ SĨ, BÀ TỪNG KỂ LÀ KỶ NIỆM CUỐI CÙNG CỦA CHỒNG CHỈ CÒN BẤY NHIÊU, LỠ MÀ LŨ AN NINH XẢ TỊCH THU THÌ CHẲNG CÒN GÌ. BÀ BÈN BỎ TẤT CẢ VÀO BAO NYLON VÀ ĐẶT VÀO THÙNG SẮT ĐEM RA VƯỜN ĐÀO LỖ CHÔN.

NAY BÀ BỊ BỆNH NẶNG HIỂM NGHÈO, ĐANG THỜI GIAN CHỮA TRỊ. ĐỂ GIÀNH LẠI SỰ SỐNG AN LÀNH CỦA BÀ, RẤT CẦN SỰ TIẾP TAY CỦA CÁC CÔ CHÚ BÁC KỊP THỜI.MỌI YỂM TRỢ XIN GỬI VỀ:

NGUYỄN THỊ HƯƠNG
SỐ 78 PHÙNG KHẮC KHOAN
TỔ 11, LỘC PHÁT - BẢO LỘC
TỈNH LÂM ĐỒNG
ĐT:
0394 00 22 17
0329 951 829
(CON GÁI HẰNG)


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com