<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Internet

Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều
Nam-Bắc Hàn
Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un (trái) bắt tay Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in khi ông Kim đến làng đình chiến Panmunjom cho cuộc hội đàm trực diện lịch sử, ngày 27 tháng 4, 2018. Thông điệp mà Ông Kim viết trong sổ lưu bút tại Nhà Hòa bình: “Một lịch sử mới bắt đầu hôm nay, tại điểm khởi đầu của lịch sử và kỷ nguyên hòa bình.” Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un đang có mặt trong Nhà Hòa bình tại Khu Phi quân sự. Phóng viên có mặt tại sự kiện này cho biết lúc hai người gặp nhau tại khu giới tuyến, ông Kim đã thúc ông Moon bước qua giới tuyến vào lãnh thổ của miền Bắc sau khi ông Kim đặt chân vào miền Nam. Và ông Moon đã làm như vậy.


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com