<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Internet

NGƯỜI CSVN LÁU CÁ

Internet


Chuyện kể rằng có 3 chàng trai, một Lào, một Trung Quốc, một Việt cùng đến 1 công ty nộp đơn xin việc. Trưởng Phòng Tổ chức Cán Bộ ( TCCB ) mời anh Lào vào hỏi trước:
– Có việc như thế này … Anh xem có làm được không ?
– Tôi làm được – Anh Lào hăng hái trả lời.
– Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận ?
Anh Lào, vốn thật thà như cả dân tộc của mình, trả lời:
– 500.000 đồng.
Trưởng Phòng cho anh Lào ra ngoài đợi. Đến lượt anh Trung Quốc vào. Trưởng Phòng TCCB lại hỏi:
– Có việc như thế này … Anh xem có làm được không ?
– Tôi làm được – Anh Trung Quốc hăng hái trả lời.
– Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận ?
Anh Trung Quốc vốn là dân tộc đời sau láu cá hơn đời trước, trả lời:
– 1000.000 đồng.
– Ô đắt quá ! Anh có biết anh Lào sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 không ?
– Xin lỗi, Anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là để biếu anh.
Trưởng Phòng cho anh Trung Quốc ra ngoài đợi. Đến lượt anh Việt Nam vào. Trưởng Phòng TCCB lại hỏi:
– Có việc như thế này … Anh xem có làm được không ?
– Quá dễ – Anh Viêt Nam hăng hái trả lời.
– Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận ?
Anh Việt Nam, mà chúng ta đã biết quá rõ, trả lời:
– 1.500.000 đồng.
– Ô đắt quá ! Anh có biết anh Lào sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 không ?
– Xin lỗi, Anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là để biếu anh. 500.000 còn lại em thuê thằng Lào nó làm.


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com