<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Internet

Nhục Quốc ThểFuck kia ngửa mặt lên trời
Ôm Trăng đánh giấc bên đồi Úc Châu
Thôi thì Ta chẳng ngại chi đâu
Dẫu bên tai có lầu bầu chê bai
Nhưng thật ra ta hiểu gì đâu
Thôi thì thôi nhé ta đành thế thôi
Chim kia chết dưới cội hoa
Ghét ta xin chửi...tạm là: Fuck You

Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com