<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Internet

Thông Báo:

XIN ĐỒNG BÀO TORONTO, CANADA
CHUẨN BỊ "ĐÓN" THẰNG VƯỢT NGỤC FORMOSA

VÕ KIM CỰ


Internet

VÕ KIM CỰ đã đến Toronto, chiều thứ Bảy ngày 20/10/2018, giờ Toronto Canada (đi trước giờ California 3 tiếng). Xin chuyển đến Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Canada, và Hoa Kỳ... đặc biệt quý Đồng hương đang cư ngụ trong vùng Toronto, Ontario, Mississauga, Hamilton, Canada, và Buffalo, Rochester, New York, Hoa Kỳ... Duoi day la Lý lịch cộng sản của vẹm Võ Kim Cự và hình để nhận mặt hắn cho rõ...Võ Kim Cự sinh ngày 19/5/1957 nguyên Bí thư, Chủ tịch đoàn Liên minh Hợp Tác Xã Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, khóa 14 thuộc đoàn đại biểu Hà Tĩnh, thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Liên quan đến vụ xả nước bẩn, độc ra biển của công ty Formosa, ngày 21/4/2017, ban bí thư trung ương đảng cộng sản quyết định xóa mọi chức vụ trong đảng của võ kim cự. Ngày 16/7/2017, nguyễn xuân phúc quyết định thi hành kỷ luật 4 người liên quan tới Formosa, Võ Kim Cự bị xóa tư cách nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010, và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015.


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com