Lac Viet

TIN VUI

LỰC LƯỢNG CSCĐ PHAN RÍ
ĐÃ PHẢI CỞI ÁO, HẠ VŨ KHÍ
Lực lượng vũ trang CSCĐ...Cũng phải cởi quân phục, đầu hàng.. Leo tường thoát hiểm trước Sự phản nộ của Dân Phan Rí... Trong 10 năm qua, những nhà đấu tranh Dân Chủ ôn hòa bất bạo động, Đảng CS bắt bỏ tù hết. Bây giờ những người Dân này "bọn phản động" nào xúi giục hay tự Người Dân đã ý thức và hành xử quyền công dân của mình. Nguyễn phú Trọng đã hình thành Liên Minh Cờ Đỏ tương tự Hồng Vệ Binh của Mao trước đây. Trong cuộc Tổng Biểu Tình Chủ Nhật 10/6 vừa qua, một số Người Dân Biểu Tình bị trấn áp đã nhận ra sự hiện diện của thành viên Tàu Cộng trong LMCĐ. Lực Lượng công quyền yêu nước hãy bắt ngay 3 tên đầu xỏ hiện nay Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Trung Hải & Thị Mẹt Kim Ngân vì đây là bè lũ Hán Nguỵ, đại phản động, Bán Nước và Phản Quốc...


Lac Viet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com