<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Ngo Du Trung FB

Còn VC thì còn khổ đau
Ngo Du Trung FB

Nó và đảng của nó nắm quyền “lãnh đạo toàn diện và triệt để”; nó và đảng của nó khoe chúng nó “đỉnh cao trí tuệ”; nó và đảng của nó khoe chúng nó “sáng tạo” ra “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; nó và đảng của nó bắt nhốt, đánh đập, hành hạ bất cứ ai lên tiếng nói ngược lại lời nó và đảng của nó.

Bây giờ cũng nó và đảng của nó bắt người dân “Phải đồng cam cộng khổ cùng với chính phủ trả nợ công”.

Nó và đảng của nó có “khổ” gì đâu mà nói “cộng khổ”?

Nó và đảng của nó, đứa nào cũng có nhà lầu, xe hơi, con cái đi học nước ngoài, có du thuyền, có nhà cửa ở Mỹ, có biệt phủ, biệt thự nguy nga tráng lệ trên khắp nước VN…

Nó và đảng của nó ăn tàn, ăn mạt VN xong ỉa ra bắt “nhân dân” hốt.

VC là tai hoạ khủng khiếp nhất trong lịch sử VN.


Ngo Du Trung FB

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com