<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Giáo sư LE NGUYEN CONG TAM

THƯ TỐI QUAN TRỌNG
KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ

Giáo sư LE NGUYEN CONG TAM


Kính thưa Ngài Tổng Thống Donald J. Trump,

Sau 20 tháng cầm quyền nước Hoa Kỳ,Tổng Thống Donald J. Trump đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ông trong các lãnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự và nội an. Ngài đã thực hiện đúng lời cam kết trong lúc vận động tranh cử với phương châm" Make Great American". Chúng tôi đánh giá cao, Ngài là người lãnh đạo tài ba xuất chúng, trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước Hoa Kỳ hiện nay; so với nhiều đời Tổng Thống Mỹ trước đây. Xin Ngài hãy an tâm, đại đa số quần chúng Mỹ đã và đang ũng hộ Ngài hết lòng trong việc làm của Ngài. Chúng tôi cũng đã biết đại đa số truyền thông báo chí Mỹ có khuynh hướng thiên tả theo Xã Hội Chũ Nghĩa đã và đang loan tin giả, chống lại Ngài. nhằm mục đích ũng hộ xác chết chính trị của HILLARY & OBAMA, ngàn đời, dân chúng Mỹ nguyền rũa và lên án đãng Dân Chủ Mỹ đã và đang phá hoại đất nước Mỹ, ũng hộ Hồi Giáo cực đoan và Cộng Sản Á Châu.

Kính thưa Ngài Tổng Thống,

Người dân Việt Nam trong nước, nhiều năm qua và hiện nay đã có nhiều lần xuống đường biểu tình chống lại sự cai trị độc tài vô cùng dã man, bất hết tính người của bọn cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, nhưng đều bị lực lượng quân đội và công an của đãng Cộng Sản Việt Nam dẹp tan bằng lưỡi lê và nòng súng: bắt giữ, đánh đập tàn nhẫn, cắt cổ và tù đày với nhiều bản án lâu dài chờ ngày chết trong ngục tù khổ sai, không có ngày về. Trong 43 năm qua, dân số người Viêt nam tị nạn Cộng Sản khắp nơi trên thế giới lên đến gần 7 triệu người, riêng ở Hoa Kỳ cộng đồng người Việt Nam hơn 2 triệu người, không lúc nào ngưng nghỉ những cuộc xuống đường biểu tình chống bọn cầm quyền Cộng Sản Việt Nam dưới mọi hình thức, khi có cơ hội. Người Việt Nam ở hải ngoại và người Việt Nam trong nước thống nhất ý chí không chấp nhận sự cai trị tàn bạo và dã man của bọn cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, trong nước hiên nay.

Kính thưa Ngài Tổng Thống,

Chúng tôi đã làm hết sức mình, nhưng chưa đủ sức mạnh để lật đỗ được bọn cầm quyền Cộng Sản VIệt Nam vì chúng tôi chưa được sự hỗ trợ cụ thể cùa chính phủ và quốc hội Mỹ. Trái lại trong 24 năm qua, của 3 đời Tổng Thống Mỹ, Bill Clinton, George W. Bush và Barack Hussein Obama đã có sự viện trợ đáng kể cho Cộng Sản Việt Nam về nhiều mặt làm cho chế độ nầy ngày càng lớn mạnh để đàn áp dân lành. Ngày trước, ở vị trí cố vấn an ninh quốc gia và bộ trưởng Ngoại Giao cho Tổng Thống Richard Nixon; ông Henry Kissinger và đảng Dân Chủ trong quốc hội Hoa Kỳ đã hành đông bức tử Việt Nam Cộng Hòa, gây thảm họa cho dân tộc Việt Nam, gần 5 triệu người miền Việt Nam đã bị Cộng Sản Việt Nam, điên cuông giết chết hết sức dã man, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, ngay trong thành phố, trên biển cả, nơi rừng sâu và trong ngục tù khổ sai; sự kiện nầy hàng ngày, vẫn còn tiếp diễn trên quê hương Việt Nam. Nay, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Ngài và quốc hội Hoa Kỳ với đa số thành viên của đảng Cộng Hòa lãnh đạo, xin quan tâm và xem xét trên tinh thần công bình và nhân đạo để có nghĩa vụ tích cực giúp đỡ chúng tôi, lấy lại nước Việt Nam Cộng Hòa. Đây là hành vi chuộc lại việc làm sai trái của chính phủ và quốc hội Mỹ, ngày trước, trong chiến tranh Việt Nam, phản bội đồng minh và bội ước lời cam kết bảo vệ nước Việt Nam Cộng Hòa với 30 văn thư của Tổng Thống Richard Nixon đã gửi cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Trước mắt, xin Ngài vui lòng cho thi hành hai sự kiện lịch sử xảy ra trong chiến tranh Việt Nam, trước đây:

1) Cho công bố trước dư luận quần chúng Mỹ và Việt-Nam và thế giới, bức điện thư đầu hàng của Cộng Sản Bắc Việt gửi cho quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa năm 1973, và buộc Cộng Sản Việt Nam phải thi hành; đồng thời cho truy tố trước pháp luât ông Henry Kissinger, đã có hành động ém nhẹm bức điện thư đầu hàng của Cộng Sản Bắc Việt và điều tra cái chết của ông Ted Gunderson, viên chức FBI bị giết chết bằng thuốc độc vì đã tiết lộ bức điện thư đầu hàng của Cộng Sản Bắc Việt trong nhiều buổi họp báo ở California và Washington DC, Mỹ.

2) Cho thi hành đạo luật PL. 93-559 quốc hội thứ 112 Hoa Kỳ , tái hợp Hòa Đàm Paris 27/1/1973 để tiến đến tổ chức một cuộc tổng tuyển cử tự do dân chủ, có quốc tế giám sát tại Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam cầm lá phiếu chọn người lãnh đạo đất nước Việt Nam.

Kính thưa Ngài Tổng Thống,

Về phần mình, để tỏ lòng biết ơn sâu xa với Ngài và quốc hội Hoa Kỳ, chúng tôi tự nguyện chia sẻ gánh nặng của chính phủ Hoa Kỳ qua những việc làm cụ thể như sau:

1) Hoàn trả chi phí cho quân đội Hoa Kỳ trong khi hổ trợ quân đội VNCH tái chiếm lại miền Nam Việt Nam.

2) Trao đổi mậu dịch giữa hai quốc gia hàng năm ít nhất 50 tỉ dollards.

3) Cho phép hải quân Mỹ đóng giữ căn cứ Cam Ranh 100 năm không phải trả tiền thuê bao.

4) Ưu tiên mời gọi nhiều công ty xăng dầu của Mỹ đến Việt Nam ký hợp đồng khai thác.

5) Nhận tất cả vô điều kiện 12,000 người Việt Nam vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về nước.

6) Kêu gọi và khuyến khích người Việt Nam già yếu trở về quê hương sống, để làm giảm gánh nặng chi phí y-tế cho ngân sách quốc gia.

7) Và sẽ làm hài lòng nhiều việc khác khi chính phủ Mỹ có yêu cầu trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng.

Tôi, giáo sư LE NGUYEN CONG TAM cam kết làm tất cả những điều khoản nêu trên và có đủ tài đức để phục vụ tốt cho dân tộc tôi và nước Việt Nam Cộng Hòa sẽ là đồng minh trung thành với Hoa Kỳ, là tiền đồn chống Cộng Sản Tàu hữu hiệu nhất để góp phần bảo vệ và giữ gìn biển Đông không cho Tàu Cộng bành trướng như hiện nay.

Trân trọng kính chào Ngài.

Giáo sư LE NGUYEN CONG TAM

Ký tên
The Most Important Letter To The President of The United States

Prof. LE NGUYEN CONG TAM
Republican Party Of Texas
2018 Sustaining Membership, and
Charter Member 300675302 Of Trump 2016
2413 park Crest Ct
Irving. TX 75060
972-514-3311
congtamlenguyen@yahoo.com


To

His Excellency Donald J. Trump
The President Of The United States
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Dear President Donald J. Trump,

After 20 months in the United States, President Donald.J.Trump successfully completed his duties in the fields of economics, politics, diplomacy military and security. He fulfilled his pledge while campaigning with the motto" Make Great American." We appreciate that you're an outstanding leader in today's difficult circumstances, compared to many previous American presidents. Please rest assured, the majority of the American public has been assisting you wholeheartedly in your work. We also know that the majority of American media outlets tend to be left-leaning according to the socialism that has been spreading fake information against you, for the purpose of assisting the political corpse of Hillary & Obama, thousands of Americans have cursed and condemned American Democrats who have been sabotaging the United States, supporting the Islamic extremism and Asian communism.

Dear President,

The Vietnamese people in the country, many years ago and now have many times to protest against the brutal dictatorship brutally regardless of the people of the Vietnam communist ruling but they are repressed by the military and police forces using bayonets and guns: brutal beatings, arrests, cutting throat and imprisonment with long sentences awaiting death in prison, no day on to come back home. In the past 43 years, the total number of Vietnamese refugees in the world has grown to nearly 7 million people. In the United States alone, more than 2 million people do not stop taking roadblocks against the Vietnamese communist rulers under every form when given the chance. Overseas Vietnamese and Vietnamese in the country united will and agree together not to accept the brutal rule of the Vietnamese communist rulers in Vietnam today.

Dear President,

We have done our best, but not enough strength to turn over the Communist Party of Vietnam because we do not have the specific support of the US government and Congress. In addition, the last 24 years, the three Presidents of the United States, Bill Clinton, George W. Bush and Barack Hussein Obama have made significant contributions to the Vietnamese communists in many ways, making the regime becoming stronger to repress the people.

Previously, in the position of National Security Adviser and Secretary of State to President Richard Nixon, Henry Kissinger and the Democratic Party of the United States Congress have carried out repression to death to the Republic of Vietnam causing catastrophe to the Vietnamese people, nearly 5 million Vietnamese people have been brutally murdered by the Vietnamese communists, right in the city, on the high seas, in the deep forest and prison, composed of soldiers, civilians and officials. This event is daily, still ongoing in Vietnam. Now we urgently call on you and the US congress with the majority of the Republican Party should show the humanitarian love to help us to regain the Republic of Vietnam. This is the atonement for the wrongdoing of the US government and Congress in the Vietnam war period because betraying the ally and breaking promise in defending the Republic of Vietnam with the 30 pledge letters of the President Richard Nixon to the President Nguyen Van Thieu. So, please you carry out the historical events occurred in the Vietnam War:

1) To publicize the American, Vietnamese and the world, the unconditional surrender telegraph of the North Vietnam sent to the US Army and the Republic of Vietnam in 1973, and forced the Vietnamese communists must enforce it; at the same time, the lawsuit against Henry Kissinger who hushed it up and investigate the Ted Gunderson's death, the FBI officer was killed by poison because he let out a secret information during press conferences in California and Washington, DC of the United States.

2) Enforcement of the law PL.93-559- 112 US Congress in order to re-unite the Paris Peace Conference on January 27,1973 and then having a free and democratic election in Vietnam country under the international control of the United Nations for the people of Vietnam vote their leaders.

Dear President,

For our Part, in expressing our deep gratitude to you and the US congress, we freely share the burden of the Government Administration through the concrete actions following:

1) Reimbursement for US military expenditures while supporting South Vietnamese Troops recapturing South Vietnam.

2) Trade exchange between the two countries annually at least $ 50 billion dollards.

3) Allow the US Navy to keep Cam-Ranh base for 100 years without paying annual rent.

4) Priority of inviting many US petroleum companies to Vietnam to sign mining contracts.

5) Get all unconditional 12,000 Vietnamese in violation of US law to come back home.

6) Call on and encourage Vietnamese old people to return home, to reduce the burden of medical costs on the US government budget.

7) And will satisfy many other things as the US government requires in the spirit of mutual respect and equality.

Mr. President,

I, LE NGUYEN CONG TAM commit to do all the above items and have enough virtue to serve my people well and the Republic of Vietnam is a loyal ally to the United States, the outpost anti China communist is the most effective and contributes the protection and preservation of the East Sea getting the peace and stability.

Respectfully yours,


Giáo sư LE NGUYEN CONG TAM

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com