<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Nguyễn Đình Nhân

Còi báo động
hiểm họa Trung quốc


Nguyễn Đình Nhân

Thân gửi các bạn
Xin mời các bạn đánh vào Google:
hoặc bấm vào đây CHINA HEGEMONY xem, một còi báo động hiểm họa Trung quốc, bằng Việt, Anh, Pháp ngữ.

Còi báo động (Whistle Blower, Lanceur d'Alerte) bằng điểm báo thế giới, đưa nhân chứng về âm mưu diệt kinh tế toàn cầu, vè mộng diệt chủng đồng hóa một số nước nhỏ như Tây Tạng, Việt Nam, Cao Mên, Lào v.v... Nội dung được xây dựng, bằng những tài liệu chọn lọc trong báo chí thế giới (Press Review, Revue de Presse) bằng nhân chứng vững chắc v. v...

Chúng tôi ước mong sự cộng tác của quý bạn tùy theo phương tiện và khả năng của mỗi người về công cuộc tìm nhân chứng, sưu tầm tài liệu, kiểm tra bài vở, phiên dịch vv… để còi báo động được vang lớn trên thế giới về nguy cơ Trung quốc đang gieo họa toàn cầu đúng theo chiến thuật vết dầu loang.

Dân tộc Việt Nam đang bị áp bức, cướp bóc, đè nén đến cùng bởi một chính quyền do Trung quốc dựng nên, vơ vét áp bức dân Việt Nam, mà đồng bào ta gọi là bọn cướp ngày.

Chúng ta không có quân đội, không có tài chánh, không có chính quyền, nhưng thế kỷ thứ XXI đã cho chúng ta một vũ khí vô cùng lợi hại là Internet.

Xin quý bạn làm ơn cực kỳ tận dụng Internet, phổ biến tài liệu này thật rộng rãi, kích động thế giới nhìn rõ hiểm họa đang tiến gần, nhằm bảo tồn đất nước mà tổ tiên ta đã khổ công xây dựng.

Mong được hồi âm góp ý của các bạn.

Nguyễn Đình Nhân

Sáng lập viên báo song ngữ Tin Tức tại Pháp (1991-2003)
Giảng viên INA (Institut Audio Visuel) Paris, Pháp.
Trưởng phòng sản xuất phim hoạt họa đài truyền hình Pháp France 3.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com