<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Nguyễn Hà Hưng Việt

Giải thể chế độ
và giải tán đảng CSVN

Nguyễn Hà Hưng Việt

Đất Nước Việt Nam Tan Hoang

Việt Nam hiện nay bị cai trị bởi độc đảng Cộng Sản rất hung hiểm, đặt đất nước trong tình trạng phá sản toàn diện. Nhiều cuộc nổi dậy chống lại chế độ cộng sản dù chưa đạt được kết quả, nhưng đã khơi lại tinh thần bất khuất và thắp sáng niềm tin nơi sức mạnh của dân tộc. Khắp nơi, từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng đến cao nguyên, tiếng than oán kêu thấu trời xanh. Tập đoàn cầm quyền đã hiện nguyên hình là những tên cướp phản quốc, cam tâm làm tay sai cho giặc Tàu Cộng, sẵn sàng bán đất, bán biển của tổ tiên đã đổ bao xương máu để bồi đắp. Sự việc nền kinh tế Việt Nam ngày càng bị lệ thuộc nặng nề vào Trung cộng; các cửa ngõ nơi biên giới để cho người Tàu ngang nhiên qua lại không kiểm soát; người Tàu lộng hành trên đất nước Việt Nam lại được bọn thái thú cộng sản Việt Nam (CSVN) bảo kê che chở; càng làm cho người dân Việt Nam thêm cay đắng, ngậm ngùi. Đảng viên cộng sản hay người ngoài đảng đều nhìn nhận rằng CSVN là thủ phạm gây nên biết bao tang tóc cho đất nước trong mấy chục năm qua. Đã đến lúc nhân dân Việt Nam muôn người như một, cùng góp sức vào cuộc đấu tranh toàn diện, trên tất cả các mặt trận, từ quốc nội cho đến hải ngoại, từ lãnh vực ngoại giao cho đến kinh tế, từ tôn giáo cho đến văn hóa. Đại cuộc cứu nước vô cùng quan trọng và cấp bách để ngăn chặn nạn Hán hóa, lấy lại chủ quyền và tái lập quốc gia Việt Nam sánh vai cùng năm châu trong kỷ nguyên mới.

Mối Thù Truyền Kiếp và Tinh Thần Bất Khuất

Niềm tự hào dân tộc và mối căm thù giặc thù phương Bắc đã nung nấu tâm can 90 triệu người bằng lời thề son sắc với non nước Việt Nam: “hy sinh, tiếc gì thân sống”. Quyết tâm không để nước Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Tình yêu quê hương đất nước có sức mạnh gắn bó mọi người với nhau. Nhìn lại khoảng đường đã đi qua, kể từ năm 1995, sau khi Hoa Kỳ tháo gỡ cấm vận, đảng cộng sản đã không làm được gì để “xóa đói giảm nghèo” ngoài khẩu hiệu lường gạt nhân dân và lợi dụng làm giàu cho đảng viên. Rồi đến là những cuộc cướp đất của nhân dân đem bán cho tài phiệt với các chiêu bài lường gạt mới, diễn ra trong những năm tiếp theo sau đó, gọi là “dùng kinh tế để đánh đổi Dân Chủ”. Cuộc đấu tranh chống lại tập đoàn cộng sản đã diễn ra thật gian nan, để lại nhiều bài học quý giá trong tinh thần “lấy chí nhân thay cường bạo”. Luồng sóng tranh đấu đã hình thành một đội ngũ bên trong và bên ngoài. Bên trong, đảng viên cộng sản rủ nhau bỏ đảng và trở về với dân tộc. Những năm sau này, có đủ các thành phần trong xã hội, từ nông dân đến công nhân, từ cán bộ đến các sĩ quan cao cấp trong quân đội cộng sản, đã mạnh dạn tố cáo tội tham nhũng, làm cho hệ thống cầm quyền bắt đầu lung lay và nền kinh tế dần dần kiệt quệ. Sự tỉnh ngộ của các đảng viên cộng sản cho thấy con đường trở về với nhân dân là con đường chính đáng. Bên ngoài, tại Hoa Kỳ có tổ thức mang tên “Hội Đồng Tham Vấn và Yểm Trợ cho một Việt Nam”. Tại thủ đô Ottawa của Canada, thì có “Hội Đồng Vì Dân” do người Việt Nam quốc gia thành lập. Trong năm mới 2018 sẽ có các Ủy Ban Yểm Trợ Việt Nam từ các quốc gia tự do có người Việt sinh sống.

Quốc Tế Cô Lập Cộng Sản

Hoa Kỳ đã chủ động rút chân ra khỏi Hiệp Ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương, thường được gọi là TPP, khiến cho CSVN và các nước chư hầu của Tàu cộng không thể làm tay sai cho Tàu hầu gây hại nền kinh tế Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan và Singapore. Hoa Kỳ còn kéo Ấn Độ vào vùng ảnh hưởng, tạo ra quỹ đạo Ấn Độ - Thái Bình Dương. Về bộ mặt của chế độ CSVN thì quốc tế đã thấy rõ đó là tay sai của Trung cộng, chuyên đu đây và tráo trở. Bọn cán bộ lãnh đạo CSVN đã bị vạch mặt chỉ tên. Những bài nói chuyện của các nguyên thủ Quốc Gia tại Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC - 2017 vừa qua đã cho thấy vai trò của CSVN là một nước tự trị trong Liên Bang Cộng sản Trung Hoa, một thứ thế giới đại đồng không biên giới.

Việt Nam Hải Ngoại Một Lòng Với Quê Hương

Giai đoạn 2016- 2017: Tổ chức người bản xứ yểm trợ cho một nước Việt Nam Độc Lập và Dân Chủ đã được thành lập. Tổ chức gồm nhiều thành phần, trên nhiều lãnh vực để yểm trợ cho Một Việt Nam Tự Do không CS, ra mắt tại thủ đô Washington DC trong ngày 5 tháng 5 năm 2017. Năm 2016 tại Thủ Đô Ottawa của Canada đã hình thành một tổ chức Người Việt Nam Quốc Gia, vào tháng 12 măm 2016 và ngày 12 tháng Giêng năm 2017 tại thủ đô Hoa Kỳ cũng có một tổ chức tương tự; để đồng hành với quốc dân Việt bên trong nước Việt Nam, tiếp tục đeo đuổi công cuộc đấu tranh dành lại quyền làm người và bảo vệ non sông bờ cõi. Trong năm 2018: sẽ hình thành một tổ chức quốc tế yểm trợ Việt Nam Tự Do, do cộng đồng Việt Mỹ hợp tác với nhau để chuyển đến Quốc Hội lưỡng viện Hoa Kỳ nguyện vọng của dân tộc Việt Nam; kêu gọi sự yểm trợ thiết thực cho toàn dân Việt Nam khi bên trong có cuộc nổi dậy tranh đấu chống lại mộng xâm lược của giặc Tàu phương Bắc và giải thể chế độ CSVN.

Nguyện Vọng của Việt Nam Cũng là Nhu Cầu của Quốc Tế

Hoa Kỳ và các quốc Á Châu như: Lào, Cam Bốt, Tây Tạng, Mông Cổ, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan - nằm trên trục Ấn Độ - Thái Bình Dương cùng với các nước, họ cần có một quốc gia Việt Nam Không cộng sản, với Mã Lai và Phi Luật Tân, cùng nhau giữ trục giao thông trên biển Thái Bình. Các tổ chức phi chính phủ NGO cũng được đẩy mạnh phát triển thêm nhiều chi nhánh tại các tiểu bang Hoa Kỳ và sau đó hoạt động tại các nước Á Châu qua chương trình chống buôn người. Các hệ thống truyền thông, báo chí và các mạng xã hội cũng được quốc tế tích cực yểm trợ và chuẩn bị khi có biến chuyển.

Cuộc Đấu Tranh Do Người Việt Chủ Động

Công cuộc đấu tranh để đem lại Độc Lập và Dân Chủ thực sự cho Việt Nam phải do người Việt Nam, bởi người Việt Nam và cho dân tộc Việt Nam, qua tinh thần Dân Tộc Tự Quyết. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải có sự yểm trợ của các quốc gia đồng minh qua các Hội Đồng Quốc tế Yểm Trợ cho Việt Nam, sẽ là động lực tốt khi có biến động. Người Việt trên thế giới sẽ phơi bày các thủ đoạn của CSVN để các nơi biết sự rủi ro rất cao khi giao thương, mậu dịch với CSVN; sẽ không được bảo đảm vì luật pháp mơ hồ. Nạn tham nhũng bè phái sẽ gây bất ổn vì các vụ thanh trừng của phe nhóm trong đảng CSVN. Việt Nam CS, Bắc Hàn CS và Trung Hoa CS là một, không thể tách rời. Chúng có cùng một ý thức hệ, cùng đeo đuổi một chủ nghĩa cộng sản. Tin vào chế CS Việt Nam thì cũng như tin vào chế độ CS Bắc Hàn vậy.


Nguyễn Hà Hưng Việt
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com