<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Fb. JB. Nguyễn Hữu Vinh

Vẫn chứng nào tật ấy:
Cộng sản nói dối hơn cả cuội
Fb. JB. Nguyễn Hữu Vinh

Chương trình giao lưu hữu nghị Việt - Trung tại nhà hát lớn Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày Việt Nam mất Hoàng Sa vào ta giặc Trung cộng – bạn vàng của cộng sản Việt Nam, kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức sự kiện này, là một sự sỉ nhục vào những người đã hy sinh vì Tổ Quốc, là việc coi thường lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc, là một thái độ ươn hèn, bán nước của bọn vong nô Cộng sản. Vì sự phản ứng dữ dội của người dân, nhà cầm quyền đã phải hủy bỏ chương trình nhưng vẫn với lý do: Kỹ thuật. Nhìn công văn này, người ta nhớ đến việc Triển lãm Cải Cách ruộng đất dự định mở cửa 4 tháng đã bị tạm hoãn vì lý do “mất điện”. Và mất điện ở Viện bảo tàng Lịch sử đến nay đã hơn 3 năm, chưa sửa chữa. Căn bệnh dối trá đến độ bất chấp mọi người đã được thể hiện không chút ngại ngùng ở sự kiện này. Người ta chỉ có thể bất chấp sĩ diện, uy tín khi họ biết rằng mình chỉ là loài hủi mọi không cần liêm sỉ và uy tín để làm gì. Nói một cách hoa mỹ hơn, là họ đã không ngần ngại cởi truồng giữa chợ. Cộng sản, muôn đời vẫn chỉ là cộng sản không thể thay đổi. Chợt nhớ câu hôm trước:

- Một đảng mà giấu diếm khuyết điểm của mình là đảng hỏng - Hồ Chí Minh.

- Nhưng, đảng ta mà không giấu được khuyết điểm của mình, thì dân biết là đảng khốn nạn.

Fb. JB. Nguyễn Hữu Vinh
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com