<BGSOUND src="Le Duy Cam On 1.mp3"> Le DinhPhóng viên
Nguyễn Tất Phương
(SBTN, Úc Châu)
PHÓNG SỰ

Đêm Vinh Danh Nhạc sĩ Lê Dinh
tại Úc Châu (Sydney - Adelaide - Melbourne)

Phóng viên
Nguyễn Tất Phương (SBTN, Úc Châu) tường trìnhNhạc sĩ Lê Dinh, một thành viên của nhóm Lê Minh Bằng
đã đến Úc Châu lần đầu tiên trong đời của ông
qua chương trình "Những Tình Khúc Lê Dinh và Dòng Nhạc Lê Minh Bằng".
Link: Phóng sự Đêm ca nhạc Vinh Danh Nhạc sĩ Lê Dinh tại Australia.Từ trái sang phải:
NS Lê Dinh, Phóng viên Nguyễn Tất Phương (SBTN, Úc Châu),
Xuân Thảo (dâu NS Lê Dinh)


Phóng viên
Nguyễn Tất Phương (SBTN, Úc Châu)

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com