<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Lợi dụng diễn đàn
dân chủ Dân Làm Báo
để tuyên truyền nhằm cũng cố toàn trị!Trong hoạt cảnh hổn độn, bát nháo như vậy, báo chí lề dân là nơi mà tiếng nói lầm than, oan khiên được có chỗ để cất lên. Thế mà lại có những tổ chức, những cá nhân với manh tâm muốn tiêu diệt nó cho bằng được!. Về mặt đạo đức thì đây là những ý đồ lụn bại đốn mạt. Về mặt tinh thần thì đây là thái độ gian manh đê tiện. Trước những thái độ cùng hành động hèn hạ xấu xa ấy, là một công dân chính trực, một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh cho lẽ phải, chúng ta không thể nào làm ngơ, giữ thái độ thờ ơ vô trách nhiệm. Trong những tình huấn này, im lặng không được xem là vàng, mà là trạng thái ích kỹ, thấp kém và nhu nhược.Thưa quí bạn đọc và còm sĩ trong cũng như ngoài nước, Dân Làm Báo cũng như các trang Lề Dân khác là một trong số ít ỏi đứng về phía dân, đem thông tin cho dân so với trên 800 hệ thống báo đài, TV, trang mạng của hệ thống cầm quyền ĐCSVN chuyên bưng bít, mụ mị để cũng cố và phục vụ cho đảng mà điều đó hầu như ai cũng biết.

Về mặt lực lượng thì đây là những con số bất cân xứng, nhưng con số ít ỏi ấy đã thu phục người đọc rất đông và hơn hẳn hệ thống thông tin của đảng về mặt tinh thần. Bạn đọc tin tưởng ở báo lề dân trội hẳn so với báo đảng. Vì lý do đó, ĐCSVN chỉ thị Ban tuyên giáo là phải bằng mọi cách để triệt hạ các trang mạng lề dân cùng những ngòi bút nêu ra sự thật này hoặc chí ít cũng phải ngăn cấm cũng như phải dựng nên bức tường lửa và phải tăng cường đào tạo thêm số lượng Dư luận viên hầu phục vụ mục đích bảo vệ đảng dẫu phải chi dụng những kinh phí lớn.

Thông tin lề dân là thông tin từ dân, cho dân để thông báo cho nhau những tin tức, những sự thật mà đảng cùng guồng máy cầm quyên luôn cố tình che giấu cho mục đích riêng tư của đảng. Những sự thật được dân chúng khám phá và phơi bày ra công luận là những thách thức khiến đảng phải chạm nọc, tức giận và xem dân chúng là "thế lực thù địch", là "phản động". Đây là một trong chuỗi nghịch lý nhưng vẫn có cơ hội phát triển tốt ở những chế độ độc tài cộng sản bởi sự thiếu vắng của đệ Tứ quyền Tự Do Ngôn Luận.

Dưới một cơ chế không có Tam Quyền Phân Lập cần phải có cho một chính thể có chính nghĩa. Vắng bóng Tự Do Ngôn Luận cho xã hội thì Dân Chủ, Nhân Quyền, hưng thịnh và hạnh phúc là những hình ảnh trừu tượng đầy hoang tưởng.

Tuy nhiên, những điều xấu xa tệ hại từ cơ chế độc tài toàn trị thì không phải ai cũng quan tâm, những điều tốt đẹp của chính thể minh bạch, tự do tư tưởng, tự do báo chí thì không phải ai cũng biết được tầm quan trọng của nó. Từ đó đưa đến nhiều tác hại cho chính những thành viên trong một chế độ và xã hội như vậy.

Hãy đưa ra những nghịch lý để chúng ta cùng giảo nghiệm.

- Dân đóng thuế cho đảng dùng tiền thuế đó để đàn áp, ngăn cấm, bịt miệng, bỏ tù những người đóng thuế ấy nếu họ tỏ thái độ bất đồng.

- Đảng cũng cố và phục vu cho quyền và lợi cho đảng chứ không cho dân.

- Đảng cử và ép dân đi bầu chứ dân không được cử.

- Đất nước là của chung và mọi người dân đều có bổn phận và trách nhiệm nhưng đảng là những người quyết định vận mạng của đất nước chứ không phải người dân.

- Tài nguyên quốc gia là tài sản chung của mọi người nhưng đảng hoàn toàn có quyền khai thác, đem bán và trích ra phần trăm bỏ túi riêng.

- Nợ nần nước ngoài, đảng có quyền vay mượn rồi một số vào túi riêng của những lãnh đạo đảng nhưng người dân phải lãnh nợ.

- Tham nhũng, cướp giật tài sản của dân dưới sự bao che và thậm chí ngầm khuyến khích của đảng trong cái gọi là buôn có bạn, bán có phường, có vây cánh phe nhóm.

- Đảng có toàn quyền dâng hiến biển đảo, đất đai của Tổ Quốc và ngay cả bán nước cho ngoại bang mà người dân phản đối thì sẽ bị trừng phạt.

Tóm lại những điều nêu trên là chuỗi nguy hiểm mà hầu hết dân chúng phải è lưng ra mà cam chịu.

Trong hoạt cảnh hổn độn, bát nháo như vậy, báo chí lề dân là nơi mà tiếng nói lầm than, oan khiên được có chỗ để cất lên. Thế mà lại có những tổ chức, những cá nhân với manh tâm muốn tiêu diệt nó cho bằng được!. Về mặt đạo đức thì đây là những ý đồ lụn bại đốn mạt. Về mặt tinh thần thì đây là thái độ gian manh đê tiện.

Trước những thái độ cùng hành động hèn hạ xấu xa ấy, là một công dân chính trực, một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh cho lẽ phải, chúng ta không thể nào làm ngơ, giữ thái độ thờ ơ vô trách nhiệm. Trong những tình huấn này, im lặng không được xem là vàng, mà là trạng thái ích kỹ, thấp kém và nhu nhược.

Ngày nào dân tộc ta tránh được những thái độ yếm thế một cách vô độ ấy thì mới mong đất nước được độc lập và phát triển. Bằng không đất nước và dân tộc sẽ chìm trong tối tăm vô vọng.
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com