<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

TIỀN NÀO?


Tàu đã có tham vọng thôn tính Việt Nam từ ngàn năm trước, Mao Trạch Đông đặc trách Hồ Quang, một sĩ quan trong Bát Bộ Binh để cài cắm vào làm lãnh tụ và là cha già nước Việt. Một nửa dân Việt đã bị bọn Tàu lừa gạt trên 80 năm qua và nhân dân cả nước đã bị Chú Phỉnh tay sai xỏ mũi để qui Tàu một cách tiệm tiến. Đồng bào ơi hãy tỉnh giấc vì các bước thực hiện trong kế hoạch Hán hóa theo "Mật Nghị Thành Đô 1990" đã quá rõ ràng.

An Nam sử dụng tiền nào?
Tiền nào cũng Đỏ một màu như nhau
Tiền Hồ trước, tiền Mao sau
Trước sau gì cũng tiền Tàu mà thôi.
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com