<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Phạm Quang Chiểu

VIỄN TƯỢNG CÁC THÀNH PHẦN LẬP RA
BỞI ĐẢNG CSVN (ĐẶC BIỆT BỘ ĐỘI)
SAU KHI VN BỊ CHỆT NGỤY THU TÓM (*)
Phạm Quang Chiểu

Riêng năm 2016 số lượng tiền người Việt Hải Ngoại gửi về VN là 13,4 tỷ USD.

Năm 2017 số lượng tiền người Việt Hải Ngoại gủi về VN là 13,8 tỷ USD. Trong số này, trên 11 tỷ là do người Việt từ Mỹ gửi về. Đành rằng số tiền này được gửi về giúp thân nhân ở VN nhưng đồng thời cũng là một số ngoại tệ khổng lồ nuôi sống và vỗ béo cho chế độ Chệt Ngụy Hà Nội.

Chúng ta giúp thân nhân của chúng ta nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến quê hương thương mến và dân tộc Việt ngàn đời dấu yêu của chúng ta đang bị bọn Chệt Ngụy Hà Nội đứng đầu bây giờ là tên Ngụy NguyễnPhú Trọng chia nhau hưởng thụ để dâng hiến Việt Nam cho bon Chệt. Tên Ngụy Trọng đã ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị của bọn Chệt Bắc kinh tiến hành cuộc xâm lăng Việt Nam từng bước ngắn để người dân Việt coi thường những chuyện nhỏ không quan tâm rồi bỏ qua. Qua năm mười năm khi nhìn lại thì đã thấy tất cả các công trình, nhà máy, cửa hàng toàn là Chệt. Những tỉnh Bình Dương, Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng...dầy đặc Chệt.

Đó là những bước xâm lăng tuy rất chậm nhưng Chệt không mất một giọt máu. Đó là một cuộc xâm lăng toàn diện mang tính cách triệt để. Toàn diện vì nó không phải là một cuộc xâm lăng tài nguyên, văn hóa như người Pháp xâm lăng VN hay là như Chệt xâm lăng ta trong các thế kỷ trước mà toàn diện là chiếm luôn tất cả không chừa một thứ gì.

Quan trọng thứ nhất là chiếm đất...

Nói chiếm đất tức là chiếm toàn bộ cả biển Đông, cả sông ngòi đồng ruộng, núi non chúng chiếm hết. Cái chiếm của Chệt bây giờ là chúng sẽ đổ hàng chục triệu dân Chệt sang chiếm dất của dân mình làm sở hữu chủ luôn. Đấy là chiếm triệt để. Chiếm đất triệt để là Chệt sẽ xóa luôn ranh giới. Không có chỗ nào là của nước VN nữa. Chệt sẽ lấy tất cả dất đai của mình làm tài sản đất đai của nước Tầu. Cái tính chất triệt để này cũng là do mấy tên Chệt Nô Nguyễn Van Linh, Pham Văn Đồng, Đỗ Mười xin với bọn Chệt để cho VN làm một tỉnh của Tầu. Ý muốn chiếm đất vĩnh viễn và triệt để này đã có từ thời Mao Chệt. Cũng vì thế nên khoảng năm 1933 khi Nguyễn Ái Quốc chết vì lao phổi, Cộng Sản VN thiếu lãnh đạo. Lợi dụng lúc này Mao Chệt đã đưa tên Hồ Quang là thiếu tá quân của Mao Chệt đánh tráo vào chỗ của Nguyễn Ái Quốc và mang tên Hồ Chí Minh là tên của Nguyễn Ái Quốc thời bấy giờ. Từ đó mọi chuyện của Hồ Quang Hồ Chí Minh làm tất cả đều do Mao Chệt lãnh đạo. Năm 1990, bọn Chệt Ngụy Linh Đồng Mười xin dâng VN làm Một tỉnh của Trung Quốc thì đúng ý Chệt chẳng khác gì gãi đúng chỗ ngứa. Do đó "Chiếm đất triệt để" là Chệt sẽ xóa luôn ranh giới. Không còn chỗ nào là của nước VN nữa. Chúng sẽ lấy tất cả đất đai của ta làm tài sản đất đai của nước Tầu. Những ngày chúng ta đang sống là những ngày cuối cùng của mật ước Thành Đô. Đồng bào ơi! Hãy thức dậy đi. Chúng đã vào đến nhà mình rồi. Tụi Chệt Ngụy đã mở cửa cho chúng vào đấy.

Quan trọng thứ hai là chiếm người.

Nói là chiếm người triệt để tức là chúng sẽ thủ tiêu toàn bộ dân tộc Việt Nam. Bọn Chệt có kinh nghiệm về việc thôn tính Việt Nam. Còn người Việt Nam là còn có ngày người Việt Nam còn có cơ hội vùng dậy. Kinh nghiệm ấy lại được lồng vào với cái độc ác, tàn bạo của Cộng Sản, của tên Mao đã từng giết 75 triệu người là đồng bào của nó mà không một chút ghê tay hay là của tên đồ tể đã đấu tố bà Nguyễn thị Năm đầu tiên, người đã nuôi nấng bao che chúng trong suốt thời gian những tên này sống chui rúc trong hang trong rừng. Với những kinh nghiệm của Cộng Sản "giết lầm còn hơn bỏ sót" dân tộc Việt sẽ không còn cơ hội để vùng lên như ông cha chúng ta. Nhìn vào dân tộc Tây Tạng theo thống kê năm 2017 thì dân số Tây Tạng chỉ còn 5 triệu kể cả bọn Chệt sang định cư ở đó. Đây là một tấm gương phản chiếu tình trạng nước ta sau này nếu không được phục lập ngay từ bây giờ.

Nói đến chiếm người triệt để là chúng ta phải nghĩ đến chuyện đồng hóa. Đối với bọn Chệt thì chuyện đồng hóa dân Việt là ước mơ ngàn đời của họ. Khi đặt tên Hồ Quang Hồ chí Minh làm Chủ Tịch thì họ Mao đã có manh tâm muốn thôn tính nước ta. Mao đã yểm trợ tất cả nhu cầu cần thiết cho chiến trường từ nhân lực, vật lực, từ hạt gạo đến các loại vũ khí tối tân vượt trội hơn VNCH; quyết tâm chiếm cho được toàn cõi Việt Nam. Sau khi đã chiếm xong đất đai chúng sẽ tính dến chuyện dân tộc, chuyện đồng hóa.

Chỉ có chuyện chiếm đất với mật ước Thành Đô, với tất cả bộ máy chính quyền Chệt Ngụy, với toàn bộ tổ chức Công An Nhân Dân toàn quốc, với toàn bộ Bộ Đội cả nước với 4 triệu đoàn viên Cộng Sản, Chệt Ngụy Hà Nội đã dành ra 30 năm (từ năm 1990 đến năm 2020) để chuyển giao nước Việt cho ông cố tổ chúng nó là bon Chệt. Những bước chuyển giao rất tỉ mỉ, tinh vi. Thậm chí chỉ còn hơn 1 năm nữa là bắt đầu chuyển cho Chệt để làm một tỉnh của Chệt mà dân Việt đại đa số vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra ngoại trừ một số rất ít người yêu nước có tâm huyết liều mình tranh đấu, tuy có tiếng vang nhưng bọn Chệt Ngụy đã thẳng tay đàn áp không một chút xót thương.

Những cuộc tranh đấu đó quá nhỏ để có thể dành lại quê hương. Đứng trước viễn ảnh cả một dân tộc phải đắm chìm trong tối tăm của một dân tộc bị tiêu diệt, chúng ta toàn dân cùng đứng lên kêu gọi lòng yêu nước, yêu dân tộc , yêu nòi giống của tất cả mọi thành phần kể cả những kẻ lạc đường cùng đứng lên quyết liệt chống lại bọn bán nước. Chỉ có toàn dân một lòng mới mong cứu vãn dược tình thế lâm nguy này.

Đừng chờ ai cứu chúng ta. Chúng ta phải tự cứu chúng ta. Bà Thủ Tướng Đức đã nói: Tự do của Việt Nam phải trả bằng xương máu.

Quan trọng thứ ba là xâm lược tiếng nói

Xóa tiếng Việt và chữ Việt. Vấn đề này đã được bọn Chệt Ngụy đem ra thực hiện tại một số các thí điểm ở trong nước. Tại đây chúng đã cho dạy tiếng Chệt, viết chữ Chệt tại một số trưởng tiểu học tức là cấp 1. Những lớp học tiếng Chệt đều do các giáo viên Chệt dạy. Đấy là những bước chuẩn bị rất chu đáo cho việc chuyển tiếng nói song song với chữ viết. Kế hoạch dài hạn của chúng là tất cả các lớp tiểu học sẽ phải hoc tiếng Chệt và do giáo viên Chệt dạy.

Bước kế tiếp là sẽ xóa bỏ tất cả sách vở chữ quốc ngữ. Tất cả những gì liên quan đến văn chương, văn hóa Việt đều đem đốt hết để được thay thế bằng văn chương, văn hóa Chệt. Chúng ta cũng đã có dịp chứng kiến cảnh bọn khốn kiếp Chệt Ngụy tiêu hủy văn hóa VNCH sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Bên xứ Chệt , Cách Mạng Văn Hóa cũng là một vết đen ngòm trong lịch sử Chệt mà muôn ngàn đời không xóa được. Những kinh nghiệm ấy sẽ lại được đem ra sử dụng lại nơi quê hương yêu dấu của chúng ta nếu chúng ta không dùng sức mạnh của trăm triệu dân ta chống lại bọn Chệt Ngụy

Vào cuối thập niên 40 của thế kỷ trước tên Trường Chinh đã có ý định dùng chữ Tầu thay thế cho tiếng Việt nhưng có thể là chưa chuẩn bị được môi trường thuận tiện nên chuyện này đã bị gác lại.

Ngay bây giờ ở Nha Trang, Đà Nẵng, có những cửa hàng không nói tiếng Việt, không nói tiếng Anh mà nói tiếng Chệt. Được hỏi tại sao không nói tiếng Việt thì người bán hàng trả lời là họ chỉ hỏi mà không mua. Đã có nhiều tên cửa hàng và quảng cáo toàn bằng chữ Chệt. Đó là bước đầu tiên để xóa tiếng nói. Tuy nó đòi hỏi thời gian khá lâu nhưng nó là triệt để. Những bước xâm lăng tiếng nói sẽ đi cùng một lượt với cuộc xâm lăng khác

Quan trọng thứ tư là xâm lược lịch sử

Đó là một cuộc xâm lăng to lớn khác chính là xâm lăng lịch sử. Đó là đốt sạch và phá sạch không còn dấu vết gì liên quan đến lịch sử cả vật chất lẫn tinh thần. Đây là bước cuối cùng để tận diệt. Có thể cuộc xâm lược này cùng tiến hành song song với cuộc xâm lược tiếng nói và văn hóa.

Tất cả những bước xâm lăng này đều đòi hỏi thời gian. Vì muốn cuộc xâm lang không đổ máu nên những bước tiến hành của chúng rất chậm để dân chúng không ai để ý đến. Đó là những bước xâm lăng có kế hoạch được bon Chệt Ngụy bán nước toa rập với bọn Chệt thi hành đồng thời chúng dưa ra những kế hoạch ăn chơi, mua sắm xe hơi, xe 2 bánh đẹp sang trọng, những phôn cầm tay tiện lợi, bia rượu tha hồ say sưa hết ngày này qua ngày khác, người lớn cũng như con nít, ngày cũng như tối lúc nào cũng say còn thì giờ đâu mà nghĩ đến quốc gia, dân tộc.

Chẳng hạn như cách đây khoảng 18 hoặc 20 năm trong các vụ thầu xây cất nhỏ, lúc đó có nhiều nước cùng tham gia đấu thầu trong đó có Trung Quốc thì luôn luôn Trung Quốc bao giờ cũng trúng thầu. Những vụ trúng thầu đó, dân ta chỉ biết bọn Chệt nó làm rẻ hơn các nước khác ở Âu châu cho nên nó trúng thầu. Dân ta chỉ nghĩ đơn sơ như thế thôi mà không nghĩ rằng một cây cầu nhỏ mà Chệt làm thì chỉ vài ba năm là sập. Đường mà Chệt làm thì mới khánh thành vài tháng là xe chạy đã bị sụp ổ gà.

Lần nào đấu thầu thì cũng Chệt trúng thầu dân ta cũng chẳng nghĩ gì...

Rồi chúng bắt đầu chỉ thuê những khu rừng nhỏ thời gian 30 năm. Rồi những khu khác 50 năm. Dân ta cũng thấy là chuyện nho.û....Có nơi lai cho chúng thuê tới 70 năm, ta cũng êm luôn. Rồi lại giao cho chúng những khai thác lớn hơn như bô xít để chúng thành lập những làng của chúng mà kể cả công an cũng không được tới. Ở đó chúng đặt tên làng, tên đường, cơ quan toàn bằng tiếng Chệt. Công nhân khai thác bô xít cũng là chệt. Những công nhân ấy chính là những đội Quân trá hình của Chệt. Chệt cho mai phục sẵn ở đó sẽ dùng đến khi hữu sự. Chúng mang xe xúc đất, xe ủi đất trà trộn với xe tăng, vũ khí chất đầy ở đấy. Tên Ngụy bán nước Nguyễn Tấn Dũng nhất dịnh cho khai thác mặc dầu cả nước cản lại nhưng tên Trời Đánh này ham tiền vẫn khăng khăng cho phép Chệt khai thác và sau đó chính nó cũng không được đến đó để kiểm soát. Tất cả những điểm trọng yếu về quân sự, thương mại đều là Chệt chiếm giữ. Đùng một cái nhìn lên bản đồ đất nước mình thành bản đồ da beo. Toàn là Chệt.!

Ngoài đường, từng lũ Chệt du lịch ồn ào, xả rác. Đường nào lũ Chệt vừa đi qua thì như một cơn lốc để lại đầy rác và những bãi đờm chúng khạc nhổ. Một du khách ngoại quốc không biết đây là thành phố Chệt hay VN nữa.

Chúng ta nghe kể lại vừa buồn nôn vừa xót xa cho quê hương mình.

Bọn Chệt Nô Hà Nội đã mở cửa biên giới để chúng lũ lượt kéo nhau qua ồ ạt không kiểm soát mất trật tự không coi luật lệ nước mình ra gì. Đúng bọn Chệt Nô là loài hèn hạ. Xem một tấm hình tên họ Tập duyệt hàng quân, không ghi chú là dịp nào mà lại có tên Trọng Lú đứng cuối hàng quân, cúi gầm mặt không dám nhìn ngang để thấy mặt Chệt Tập thì đủ biết nó hèn đến mực nào!Đấy nước mình bây giờ đại cương là thế đó. Hãy làm những việc gì có thể làm được để cứu dân tộc mình. Đừng đổ tiền của về cho bọn Chệt Ngụy để chúng quỳ gối phục tùng quan thầy Chệt và thẳng tay đàn áp bà con mình nhất là chúng đối xử dã man với những người yêu nước yêu dân tộc.

Đấy là những việc làm yêu nước yêu dân tộc tối thiểu mà bất cứ người Việt tỵ nan CS nào cũng có thể làm được.Nếu chúng ta không làm những việc nhỏ này thì bọn Chệt Ngụy Hà Nội sẽ rảnh tay để phục vụ cho chương trình xâm lăng của Chệt thêm đắc lực.

Đó là những bước xâm lăng tuy rất chậm nhưng Chệt không mất một giọt máu. Đó là một cuộc xâm lăng toàn diện mang tính cách triệt để mà oan nghiệt thay Việt Nam lại đứùng hàng đầu của những nước đông dân bị xâm lăng theo kiểu gậm nhấm này của Chệt. Cũng chẳng may cho dân tộc mình lại sa vào tay Cộng Sản, lại đúng là loài hèn hạ làm bề tôi quyết tâm dâng hiến đất nước mình cho chủ Chệt của chúng. Khốn kiếp thay cho loài sâu bọ lên làm người!

Riêng về bộ đội, công an và đảng viên bây giờ các anh đang hăng say tích cực phục vụ cho Ngụy Quyền Hà Nội nhưng khi Hà Nội bàn giao lại cho Chệt, Chệt nắm quyền rồi thì chính các anh sẽ là những mục tiêu đầu tiên bị chúng thanh toán. Tại sao vậy?

Vì lúc đó các anh là một đoàn thể vừa có tổ chức vừa có vũ khí đúng vào lúc mất nước. Lúc đó mới là lúc tình yêu tổ quốc, tình yêu dân tộc của các anh bùng dậïy. Các anh sẽ vùng lên chống xâm lăng cho nên bọn chúng sợ mà phải phân tán mỏng các anh. Từng đoàn xe Molotova hàng ngàn chiếc , hàng đoàn xe lửa ngày đêm chở các anh sang Tầu phân tán vào các đơn vị Chệt ỏ Mông Cổ , ở Tây tạng...ở những chỗ xa xôi đèo heo hút gió cho các anh biệt tích luôn không có ngày về. Các anh sẽ bị kiểm soát chặt chẽ bằng những kỹ thuật điện toán tinh vi. Các anh hoàn toàn bị cô lập. Xung quanh các anh không có một bóng người VN, toàn là lính Chệt, toàn là kẻ thù. Chúng sẵn sàng giết các anh.

Ôi! Đường xa ngàn vạn dặm, chỉ nhớ Tổ Quốc, nhớ vợ, nhớ con đã là một bản án tử hình đau thương suốt đời. Các anh chỉ là con tốt đen, tốt đỏ trong Đảng, trong guồng máy với những dụ dỗ đường mật của Hồ Quang Hồ Chí Minh một tên Chệt chính gốc với bọn đàn em Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm văn Đồng Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu...Đường các anh đi sẽ không bao giờ đến vì không có chỗ nào để các anh đến như chúng hứa hẹn. Chúng đã lừa các anh. Nơi mà các anh đến thực sự như bây giờ các anh đã thấy rõ. Nơi ấy chính là đem dất nước của ta dâng cho Chệt. Các anh sẽ mất hết. Vợ con, nhà cửa ruộng vườn của ông cha các anh để lại hoặc là do mồ hôi nước mắt của các anh tạo nên sẽ bị bọn Chệt ào qua chiếm hết. Bản thân các anh sẽ vùi thây nơi Mông Tạng. Điều này không phải là chuyện bịa đặt mà chính Tổng Bí Thư Lê Duẩn của các anh nói: "Chúng ta đánh đây là đánh cho Liên Sô, cho Tầu...". Tổng Bí Thư ĐCSVN đã nói hé cho mọi người biết thân phận của VN (đánh giặc cho Tàu!).

Bác các anh đâu có phải là Nguyễn Ái Quốc mà là tên Hồ Quang đội lốt Hồ chí Minh đã hoàn tất nhiệm vụ đem toàn bộ Việt Nam sáp nhập vào Tầu cộng. Đảng của các anh đã tan rã, từng mảng sẽ chắp nối thành Đảng Chệt ở Tạng ở Mông và ở đó muôn đời . Những tên chóp bu giờ này chúng đẵ chuẩn bị tất cả tiền bạc, nhà cửa ở nước ngoài. Vào giờ chót chúng sẽ bay đi hết.

Chỉ có các anh là chịu chết cô đơn nơi xứ Chệt quê Mông hay quê Tạng!

Bọn lính Chệt, đàn ông chệt sẽ tràn sang nước ta cả triệu tên chúng sẽ lấy vợ các anh, lấy con gái các anh, lấy phụ nữ VN làm mục tiêu thực hiện kế hoạch đồng hóa của chúng. Con các anh chúng hành hạ, không cho đi học, biến chúng thành nô lệ ngay trong gia đình , hầu hạ bọn Chệt nhóc.

Đàn ông, thanh niên Việt sẽ mang cùng một số phận nghiệt ngã như các anh.

Mô hình xâm lăng của bọn Chệt là như vậy. Chúng chiếm toàn diện vì nó không phải là một cuộc xâm lăng tài nguyên, văn hóa như người Pháp xâm lăng VN hay là như Chệt xâm lăng ta trong các thế kỷ trước mà chúng chiếm luôn tất cả không chừa một thứ gì. Chiếm đất triệt để là Chệt sẽ xóa luôn ranh giới. Không có chỗ nào là của nước VN nữa. Chệt sẽ lấy tất cả dất đai của mình làm đất đai của nước Tầu.

Xâm lăng của Chệt ngày nay là thế đấy....


Phạm Quang Chiểu

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com