<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Tín Bùi Chân

Giáo dục học sinh như thế này đây?

Tín Bùi Chân


Mưa gió, trong quan niệm dân gian xưa, không phải là kết quả của sự bốc hơi nước được tích tụ, không phải là do sự chênh lệch áp suất khí quyển, mà chỉ là cuộc Sinh Hoạt Tình Dục của Trời và Đất mà thôi. Những Hạt Mưa là Tinh Dịch, giúp mẹ đất sinh ra muôn loài và cây trái. Thằng Ngô Văn Doanh & Vũ Quang Thiện là thằng nào? Phó giáo sư tiến sĩ gì đây chăng? Nhà xuất bản sách nữa đây, bộ giáo dục còn đứa nào sống không?


Tín Bùi Chân

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com