Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:
Từ Nghìn Năm Trước

Sáng tác của Lê Dinh
Trình bày: Lê Duy (Montreal, Canada)
Thu thanh, mix và hòa âm: Lê Duy

Hãy Bảo Tồn Sinh Ngữ Việt

Cách đây ít lâu, khi trên mạng xuất hiện một tên cha căng chú kiết là Bùi Hiền với những đề nghị quái gở cải cách tiếng Việt, người phụ trách báo điện tử của nhạc sĩ Lê Dinh có hỏi tôi nghĩ sao về việc này. Ý của ông ta là muốn tôi viết một bài phản bác. Tôi đã từ chối với lý do là tác giả của sự cải cách này có lẽ là một cá nhân đơn độc không được bình thường nên tôi không muốn mất thì giờ với những chuyện vớ vẩn như vậy. Những sự kiện tiếp diễn sau đó khiến tôi ân hận và ý thức được sự sai lầm lớn lao của tôi. Ngày hôm nay, tôi phải công nhận rằng đó là một âm mưu hẳn hoi. Âm mưu đó là làm cho tiếng Việt mà chúng ta đương nói và viết trở thành một tử ngữ, nghĩa là biến mất, cùng với dân tộc Việt, văn hóa Việt. Sẽ chỉ còn một dân tộc thiểu số nằm trong một nước Trung Cộng China với cái gọi là United States of China U.S.C.

Lịch Sử chẳng qua chỉ là một sự tái diễn và nạn Bắc Thuộc sẽ không bao giờ chấm dứt. Ngày xưa, nước Nga có những Nga Hoàng- Ngày nay họ có Poutine.

Ngày xưa, nước Tầu có Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, Mao Trạch Đông. Ngày nay họ có Tập Cận Bình.

Ngày xưa, Việt Nam có Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Ngày nay, có Nguyễn Phú Trọng.

Với tên Lê Chiêu Thống tân thời này và đồng bọn của nó, nguy cơ tuyệt chủng của dân tộc Việt cao hơn bất cứ thời đại nào của lịch sử dân tộc. Từng bước, từng bước, chúng đẩy chúng ta rơi xuống vực thẳm. Bước đi mới nhất của bọn chúng là cho phát hành những tài liệu giáo dục lớp 1, viết bằng thứ tiếng rất gần với tiếng Trung Hoa . Sau lớp 1, sẽ là các lớp cao hơn, cho đến khi tiếng Việt, nói và viết, mất hẳn.Bùi Hèn chỉ là một phương tiện, một con cờ trong tay những tên đại gian, đại ác đứng ở phía sau.

Chúng ta đã nhìn thấy cái âm mưu này, nhưng chúng ta bất lực, vì chúng ta không còn quyền lực gì trong nước. Nếu một ngày kia, bọn bán nước thực hiện được tất cả những kế hoạch của chúng,thì tiếng Việt, như chúng ta nói và viết hiện giờ, sẽ trở thành một tử ngữ. Hậu thế sẽ rất khó khăn khi tìm hiểu lịch sử của mảnh đất mà ông cha của họ đã đổ ra biết bao mồ hôi, xương máu tạo ra. Mảnh đất đó là của họ, của gia đình họ. Đảng Công Sản không thể chỉ dùng một câu : đất đai là của Nhà Nước để cướp không và đem dâng cho ông chủ của chúng là nước Tầu. Tôi tự hỏi nếu không có công sức những người đi khai phá Miền Nam những thế kỷ trước thì lấy đâu ra Miền Nam để ngày nay cho các đảng viên nhà nước Cộng Sản chia xẻ và Nguyễn Phú Trọng dâng lên Tập Cận Bình trong một tương lai rất gần.


Trước viễn ảnh đen tối đó, chúng ta chỉ còn một lối thoát duy nhất là một ngày nào đó, cho dù trong nước người ta viết khác đi, nói khác đi, chúng ta vẫn phải nói và viết tiếng Việt như hiện nay, tại những nơi mà chúng ta sống.

Hãy bảo tồn Sinh Ngữ Việt tại Hải ngoại. Hãy nói, và viết tiếng Việt càng nhiều càng tốt tại California, tại Úc, tại Paris, tại Canada…v. v...

Trên Thế Giới hiện nay, vẫn còn những tờ báo Tiếng Việt. Trên Internet, có rất nhiều báo điện tử viết bằng tiếng Việt. Để duy trì những cơ sở truyền thông này, không phải không có vấn đề. Những người thực hiện phải hy sinh công của của họ rất nhiều. Hàng tháng, họ phải bỏ tiền túi ta và nếu không có những quảng cáo như các báo chợ, thì không có một lợi tức nào thu vào . Tuy nhiên, họ vẫn cố gắng, và điều này thiết tưởng không cần giải thích vì sao.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com