Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên netMột linh mục đi về vùng nông thôn, thấy thôn nữ xinh đẹp đang chuẩn bị tắm dưới sông. Khi cô gái bắt đầu cởi đồ, ông cầu nguyện:
– Lạy Chúa, xin hãy đóng cặp mắt con lại!
Thôn nữ vừa treo áo lên cây, vị linh mục lại cầu nguyện:
– Lạy Chúa, xin Người hãy ghì thật chắc cặp mắt của con!
Chiêm ngưỡng đến lúc cả bộ xiêm y được “giải phóng” khỏi cô gái, ông ta đâm lo:
– Lạy Chúa, xin Người hãy nhắm mắt lại!

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com