Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên netCó anh bợm nhậu đi nhầm vào phòng vệ sinh nữ.
Một bà ở trong đó thấy anh ta nên nói:
– Ở đây dành cho đàn bà!
Anh ta cứ tự nhiên mở khóa quần và nói:
– Cái này cũng dành cho đàn bà.

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com