<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Báo Vẹm

Chuyện nực cười


Nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi
Nhìn hình cái thằng ngợm này
không chửi thề xã hội Vẹm tạo ra nó thì không chịu được.
Rõ ràng khỉ về thành phố cai trị VN.


Báo Vẹm
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com