<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Breaknewstoday

Chuyện nực cười

Sống thì vô tôn giáo.
Chết thì đám cuồng cộng đưa lên bàn thờ ngồi
(Để nhát ma người yếu bóng vía).
Quỷ sứ thấy cũng sợ.
Hồn oan những người chết vì cái gọi là chiến dịch HCM
do Võ Nguyên Giáp cầm đầu,
sẵn búa liềm đó xử hắn đi...


Breaknewstoday
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com