<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Internet

Chuyện nực cười

Máy bay VN đầu tiên
do Viện hàn lâm Khoa học
& Công nghệ VN sáng chế

Sau cuộc họp thành công tốt đẹp, cả hội nghị T/Ư được mời đi thăm Phân viện phía Nam của Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ.

Bộ ChinhTri được ngồi khoang VIP, còn các Ủy Viên/TƯ ngồi khoang thường. Trước khi máy bay cất cánh, phi công trưởng lễ phép thông báo:

“Chúng tôi rất vinh hạnh được chào đón các đ/c lãnh đạo cao cấp của đảng trên chiếc máy bay đầu tiên do Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ VN sáng chế.”

Phi công trưởng vừa dứt lời, các UV/TƯ từ khoang thường chen nhau đổ xô ra cửa máy bay thoát thân. Trong khi trên khoang VIP, các UV/BCT vẫn ngồi trò chuyện.

Một UV/TƯ thấy thế thưa:

- Sao các anh không chạy, nó mà rơi thì ai lãnh đạo đảng và đất nước?

Trưởng ban Tuyên giáo cũng thấy hơi lo, quay sang hỏi TBT Nguyễn Phú Trọng:

- Thưa anh, hay là chúng ta cũng chờ đi chuyến sau vậy ?

TBT giọng điềm đạm, giải thích:

- Phải hết sức bình tĩnh. Chúng ta phải nắm vững lý luận và hiểu thực tế … (Đúng là người Bắc và có lý luận).

- Dạ, nhưng đây là máy bay do Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ của VN ta thiết kế chế tạo. Em thấy cũng lo lắm ạ!

TBT có vẻ hơi bực mình nói:

- Các cậu chẳng hiểu gì cả! Ta cứ ngồi im để làm gương “người VN dùng hàng VN” chứ!

Trưởng ban Tuyên giáo cầu xin:

- Hay là anh cho phép em xuống ạ!

Không nhịn được nữa, TBT quát to:

- Sao ngu thế, có bay được đâu mà rơi !


Internet
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com