<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Chương Hà

LÀM NGƯỜI DÂN VIỆT
Trời ơi
Thế gian cổ kim...
Không có đảng cầm quyền nào toàn mưu mô bán nước để ăn
Đem hết đất đai cho mướn cả trăm năm
Cho giặc thù truyền kiếp mặc tình độc quyền xữ dụng
Dân vẫn nhớ cái lạy cầu viện của Lê Chiêu Thống
Giờ lập lại từ bí thư Phú Trọng
Bình Dương, Bâu Xít,Vũng Áng, Hà Tỉnh
Tấn Dũng ngang ngược bán đứng
Rồi bây giờ mọi nơi làm tô giới
Chúng giết bao thế hệ, rồi sẽ diệt thêm mấy đời con cháu tới
Tàu đâu thiếu đất, chỉ muốn xâm lăng
Giấc mộng đồng hóa ,cai trị, tóm thâu nô lệ
Sẽ ngàn đời đâu chì trăm năm
Tiền để đâu ăn mà dân càng đói nhăn răng
Gái lớn lên phải bán mình cho gia đình được sống
Bằng mọi cách, giặc hại hết tới cùng đinh,
Trai lớn lên đi xứ người lao động
Người khốn khổ cầu xin tình thương mọi hướng
Bọn nó giàu bạc tỉ mà đời đời kiếp kiếp
Giòng họ làm Tần Cối thế thân
Tội cho người bị nhồi sọ chủ nghĩa vô nhân
Giết dân để thống nhất
Rồi giết dân để dâng nước cho giặc
Hởi Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung ở đâu mau cứu nước
Hởi toàn dân hãy vùng lên làm người dân Việt


Chương Hà

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com