<BGSOUND src="Nhac Tet.mp3"> Le Dinh
Đông Thiên Triết

Cảnh TếtTết đến gặp nhau, chúc phát tài,
Tưng bừng hoa pháo nổ tung bay.
Gà đi vỗ cánh khoe mồng đẹp,
Chó đến tru mồm sủa lấy oai.
Mồng Một xuất hành thăm chú bác,
Mồng Ba bày tiệc hú anh Hai.
Bánh chưng rượu thịt bày la liệt,
Thù tạc đầu hôm đến sáng ngày.
Thù tạc đầu hôm đến sáng ngày,
Trống lân rầm rộ mấy hôm nay.
Bầu cua xập xám la ù ráy,
Cá cọp bài cào hét điếc tai.
Trước ngõ hoa đào chờ khách đến,
Ngoài hiên đôi liễn đón xuân lai.
Ríu ra ríu rít bầy con trẻ,
Đòi được lì xì lấy vận may.

Đông Thiên Triết

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com