<BGSOUND src="Nhac Tet.mp3"> Le Dinh
Hoàng Long

ĐI CHỢ TẾTMột mình đi chợ Tết
Chúa nhật thật đông người
Ai nấy đều cười vui
Riêng tôi
Thì biếng cười
Có lẽ tiền cạn túi

Thôi
Cười
Cho người vui

Cuộc đời qua quá vội
Đã quá bảy mươi rồi
Tiền già đựợc tám trăm
Tiền nhà đã hết bốn
Còn mọi thừ trên đời
Với bốn trăm còn lại
Nên thiếu trước hụt sau

Nay ốm mai lại đau
Thuốc men mười mấy thứ
Uống đầy bụng thay cơm
Buổi sáng thiếu cafe
Ngồi ngủ gà ngủ gật
Như gà nuốt dây thun

Hơn mười năm quạnh quẽ
Đông về lạnh tái tê
Nhớ hiền thê-Nhớ quá

Người ra đi quá sớm
Thân gà trống nuôi con
Nay các con khôn lớn
Mỗi đứa đi một nơi
Một minh ta thui thủi

Căn nhà ngày xưa bé
Bây giờ thấy thật to
Có nhiều đêm mất ngủ
Ta ngồi ngắm bàn thờ
Nhìn di ảnh hiền thê
Nguyện cầu người siêu thoát
Mong con cháu bình an
Mong cho ta mạnh khỏe
Mong được thấy một ngày
Cờ Vàng bay phất phới
Trên mọi miền Việt Nam


Hoàng Long

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com