<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh
LINH CƯƠNG

Chân Lý và Tự Do

LINH CƯƠNG


Name: Nathan t nguyen
Email: tuynguyen@verizon.net
Thua nhac si Le Dinh. De dap lai bai viet "Le Dinh, NOI VOI CAC CON" duoc dang tren Take2Tango nam 2007, toi xin than tang nhac si mot bai tho do thi si Linh Cuong (va cung la cha cua toi) sang tac vao nam 1981. Cam on nhac si nhieu.Khi ánh sao vàng còn nghiêng trên biển máu
Anh thấy gì giữa đất nước Việt Nam
Có buồn chăng khi bàn tay vô đạo
Đẩy dân mình vào khốn quẫn lầm than?
Cả dân tộc thở dài trong tuyệt vọng
Cuộc đổi đời sao nhiều nỗi đắng cay
Vẫn đói rách dù mỏi mòn lao động
Cảnh chiều hôm không khói mái tranh gầy!
Bao tủi nhục căm hờn căng não óc
Tháng ngày qua hạnh phúc vẫn chưa gần
Cuộc cách mạng rõ là trò cướp bóc
Quyền sinh tồn, sản nghiệp của nhân dân.
Tìm đâu thấy một mùa xuân dân tộc
Cơm no, áo ấm, dân chủ, tự do
Mà chỉ thấy cùm gông và áp bức
Thân phận người như cá nọ trong lờ.
Chế độ ới cao rao con người mới
Sao hận thù giai cấp vẫn còn đây?
Đầy tệ nạn, đầy bất công xã hội
Ôi nhân quyền nhân đạo chuyện trên mây!
Tôi úp mặt, nghe trào sôi huyết lệ
Ngày qua ngày câu hỏi nặng trong đầu
Giải phóng thật, bao giờ? Ôi Thượng Đế!
Dân tộc này rồi sẽ bước về đâu?
Tạ ơn Chúa ! Ngài đã ban chân lý
Là Giê-xu, Đấng Giải Phóng con người
Nguồn Hy Vọng, Lửa Tình Yêu vạn kỷ
Xua màn đêm kinh khiếp hãm vây đời.
Hồn phơi phới giữa trần gian tù ngục
Thách bạo quyền, tội ác, mọi gian truân
Đời có Chúa có tự do hạnh phúc
Cõi thiên đường an hưởng vạn mùa xuân.


LINH CƯƠNG
tuynguyen@verizon.net


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com