<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

LỆ THẨN THỜ

Chạnh nghĩ đời ta quá mệt phờ,
Vì sao lại lắm nỗi ầu ơ.
Súng buông nghe lệnh đầu quân Cộng,
Nước mất đành thân thẹn bóng cờ!
Tỵ nạn xứ người thương đất cũ,
Sầu trông quê mẹ lấp mây mờ.
Giờ thân còm cõi đầu râu bạc…
Tết đến buồn ơi lệ thẫn thờ!


Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com