<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le DinhTrần Quốc Bảo

Email tác giả

MƠ MỘT QUÊ HƯƠNGTôi mơ có một Quê Hương:
“Toàn dân no ấm, Tình Thương chan hòa
Chín mươi triệu dân ; một nhà
Coi nhau ruột thịt, như là anh em

Tự do, Hạnh phúc êm đềm
Quốc dân tạo dựng “Chính quyền Vì dân”
Nếp nhà: “Đạo, Đức, Nghĩa, Nhân”
Văn minh Thế giới góp phần Quê tôi”

- Ước mơ nào quá xa vời
Việt Nam - Quê đã một thời như mơ
Nhưng, than ôi ! có đâu ngờ!
Ngọn đèn phụt tắt, bây giờ tối tăm!

Quê tôi, nay những hờn căm
Lưỡi dao Cộng sản băm vằm nát Quê
Lòng dân ai oán não nề!
Bao giờ ánh sáng trở về Quê Tôi (!) ?


Trần Quốc Bảo (quocbao_30@yahoo.com)

Richmond, Virginia

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com