Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm

Cánh Hoa Thời Loạn

Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm
Các chị là những đoá hồng
Trong thời ly loạn với lòng trung trinh
Vì đất nước đã quên mình
Lên đường vào cuộc chiến chinh chống thù
Quê hương khói lửa mịt mù
Tấm gương oanh liệt nghìn thu Hai Bà…
Giã từ gác mộng, lầu hoa
Sân trường rực nắng chan hoà, đành quên…
Anh thư sử sách lưu tên
Chung lòng, chung sức giữ bền tự do
Miền Nam hạnh phúc ấm no
Giặc từ phương Bắc làm cho điêu tàn
Vì đâu nước mất, nhà tan?
Ngỡ không tin lệnh đầu hàng đã tuyên
“…tham vọng của một lũ điên…” *
Gian manh,lật lộng vượt biên giới vào
Anh thư đành phận lao đao
Gót son cũng phải dẫm vào chông gai!
Trại tù che khuất tương lai
Má hồng dẫu nhạt, không phai ý nguyền
Không phải là nỗi đau riêng
Miền Nam cùng chịu xích xiềng đắng cay
Loài hoa không ngại gió lay
Trong gian nan, giữa cõi đầy phong ba
Nghiêng vai chia gánh sơn hà
Cánh Hoa Thời Loạn đậm đà sắc hương.


Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com