<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh
Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm

Từ một câu hỏi (cũ)
của Kim Ngân“…Các bạn đã làm gì cho tổ quốc chưa?”
Tôi nghe câu hỏi của bà chẳng khác gì câu hỏi của bọn dư luận viên (Có lương) hay hỏi!
Nay chính miệng bà, một người đứng đầu quốc hội
Ngớ ngẩn hỏi một điều chả khác gì bọn trẻ trâu.

Trả lời bà đây (nhưng không phải để kể công đâu)
-Chúng tôi đã đóng góp, làm cho đất nước mỗi ngày qua nhiều loại thuế
Dù cuộc mưu sinh của dân thường chúng tôi không phải dễ
Vẫn gồng lưng gánh mọi thứ mà các ông/bà gọi đó là bổn phận của người dân.

Các ông bà ngồi trên cao ăn lương, được “trang bị” từ đầu xuống chân
Kẻ đón người đưa, mọi ưu tiên các ông/ bà hưởng trước
Từ tiền nuôi các ông/ bà học tập chính trị để nắm vận mệnh đất nước
Nhà cao cửa rộng, tài sản! Tất cả đều từ các nguồn tiền của dân.

Vậy xin hỏi các ông/ bà, hơn bốn năm rồi, những gì người dân và nước Việt Nam này cần
-“Các ông/ bà đã làm được gì cho đất nước?”
Chính các ông/ bà khom lưng trước giặc, tung hô tiếp rước!
Lệ thuộc mọi bề, trong khi kẻ thù (của dân) ngang ngược phá đất nước tan hoang.
Các ông/ bà có dám đưa sự thật ra trước toàn dân?
Hay chỉ tập trung, nổ lực tiêu diệt những ai không làm theo đường lối các ông/ bà vạch sẵn.


Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com